อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

สพฐ.หาต้นแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน

สพฐ.ตั้งเป้าขยายโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มอีก 15,000 โรงในปี 59 เตรียมค้นหาโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเด่น ๆ เป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นนำไปใช้ พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 03.19 น.

วันนี้(21 ม.ค.)  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ดำเนินการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนนำร่อง 3,800 โรง นั้น ါเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในการประชุมผู้บริหาร สพฐ. ตนได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปสำรวจว่า ที่ผ่านมามีโรงเรียนใดบ้าง จำนวนกี่โรง ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่ได้นำนโยบายไปปฏิบัติคู่ขนานกับโรงเรียนนำร่อง 3,800 โรง เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า จะมีอีกกี่โรงที่มีความพร้อมจะเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2559 เพื่อ สพฐ.จะได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังทุกโรงเรียนว่าหากมีความพร้อมก็สามารถสมัครร่วมโครงการได้ เนื่องจาก สพฐ.ตั้งเป้าไว้ว่าปีการศึกษา 2559 สพฐ.จะขยายผลโครงการในโรงเรียนอีก 15,000โรง แต่หากจำนวนโรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการมีมากเกินกว่าที่กำหนด ก็อาจต้องมีการคัดเลือกให้เหลือตามเป้าที่วางไว้ก่อน

“การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จะสำเร็จได้ หัวใจสำคัญอยู่ที่ครู ที่จะช่วยสนับสนุนและจัดกิจกรรมที่พัฒนาเด็กให้มีทักษะตามหลัก 4 H ได้แก่ ทักษะทางความคิด จิตใจ การลงมือปฏิบัติ และสุขภาพ ซึ่งผมได้ขอให้ช่วยกันติดตามด้วยว่า มีโรงเรียนใดบ้างที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสม โดยนำเมนูกิจกรรมที่ สพฐ.จัดเตรียมไว้ประมาณ 300 เมนูไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการประกวดเพื่อคัดเลือกกิจกรรมที่ดีที่สุด เพื่อนำมาเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่น ๆ นำไปใช้พัฒนากิจกรรมต่อไป”เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า นอกจากนี้ สพฐ.เตรียมจะจัดอบรมทีมสมาร์ทเทรนเนอร์เพิ่มขึ้น เพื่อรับมือการขยายผลโครงการ โดยจะเน้นไปที่กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน ที่รับผิดชอบงานด้านการนิเทศซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่ต้องรู้และเข้าใจโครงการลดเวลาเรียนฯมากที่สุด เพราะต้องสื่อสารไปยังครู นักเรียน และผู้ปกครองให้เข้าใจได้ด้วย

นายการุณ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองมีความกังวลว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กจะต่ำลงนั้น พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้กำชับเรื่องนี้มาแล้ว ในวันที่ 28ม.ค.นี้ สพฐ.จะจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ โดยรมว.ศึกษาธิการจะมอบนโยบายและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ร่วมให้คำแนะนำด้วยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 632