อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

'จงรัก วัชรินทร์รัตน์'นั่งรก.อธิการบดีมก.

สภามก.มีมติตั้ง 'ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์'เป็นรักษาการแทนอธิการบดี มก.ชี้ตั้งครั้งใหม่ต่างจากเดิมที่ทำงานแค่ 6 เดือน เป็นอยู่ยาวจนกว่ามีตัวจริง ปฎิบัติงานเต็มเวลา-ต่อเนื่อง ขณะที่ว่าที่รักษาการแทนอธิการบดี เผยพร้อมลาออกจากตำแหน่ง เพื่อทำงานเต็มเวลา จันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 06.00 น.

วันนี้ (25 ม.ค.) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) บางเขน มีการประชุมสภา มก. โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามก. กล่าวภายหลังประชุมว่า สภามก.ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ เป็นรักษาการแทนอธิการบดี แทน รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิการบดี มก.คนปัจจุบันที่จะหมดวาระวันที่ 15 ก.พ.นี้ อย่างไรก็ตามการดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีครั้งนี้ จะแตกต่างจากเดิมที่รักษาการแทนอธิการบดีจะอยู่ในวาระเพียง 6 เดือน เป็นสามารถทำหน้าที่ได้จนกว่าจะมีอธิการบดีตัวจริง ซึ่งจะทำให้ทำงานได้เต็มเวลาและต่อเนื่อง

ด้านดร.จงรัก ว่าที่รักษาการแทนอธิการบดี มก. กล่าวว่า ตนพร้อมจะลาออกจากตำแหน่งบริหาร เพื่อมาทำหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดีเต็มเวลา และทำให้มหาวิทยาลัยก้าวไปข้างหน้าคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 499