อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

พระราชทานพระนามาภิไธย ส.ธ.สร้างพระนาคปรก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระนามาภิไธย ส.ธ.ประดิษฐานพระนาคปรก เสด็จฯเททองหล่อ 15 ก.พ.นี้ "พระเทพประสิทธิมนต์"เตรียมมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาคสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาครบวงจร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.30 น.

วันนี้(4 ก.พ.) พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ในฐานะประธานดำเนินการสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจรกล่าวว่า ในวันที่ 15 ก.พ.2559 เวลา 09.00 น. ที่วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานในการเททองสร้างพระพุทธบารมีนาคปรก ส.ธ. ที่จัดสร้างขึ้นในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน2558และได้พระราชทานพระนามาภิไธย ส.ธ.ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อนำรายได้ไปสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาครบวงจรของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

พระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครงวงจรนี้ได้สร้างขึ้นบริเวณปากซอยถนนเพชรบุรี 12 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้ใช้พื้นที่จำนวน 326 ตารางวา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8ชั้น ประกอบด้วย ชั้นใต้ดิน สำหรับจอดรถ ชั้นที่ 1 สำนักงานมูลนิธิ ชั้นที่ 2 ห้องประชุม ห้องสมุดห้องรับรอง ชั้นที่ 3 ห้องกระตุ้นพัฒนาการด้านทักษะต่างๆแก่ผู้พิการทางสติปัญญา จำนวน 9 ห้อง ได้แก่ ห้องกระตุ้นการพัฒนาการ4 ห้อง ห้องกายภาพบำบัด ห้องอรรถบำบัดห้องกิจกรรมบำบัด ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส ห้องสันทนาการ ชั้น 4 ห้องฝึกอาชีพ

ประธานดำเนินการสร้างอาคารฯ กล่าวอีกว่า ชั้น 5 ห้องกิจกรรมอาสาตามโครงการพระราชดำริชั้น6 บ้านจำลองสำหรับฝึกการใช้ชีวิตประจำวัน ชั้น7ห้องประชุมเอนกประสงค์ โดยผู้ที่ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้นอกจากจะได้รับพระพุทธบารมีนาคปรก ส.ธ.หรือเหรียญหล่อพระนาคปรกใบโพธิ์ เฉลิมพระเกียรติกลับไปบูชาแล้ว ยังถือว่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้พิการทางสติปัญญาให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ด้วย ผู้สนใจร่วมสมทบทุน สอบถาม โทร. 08-1833-3353, 09-0678-6500 ถึง19คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 404