อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

แผนพัฒนา 25 ลุ่มน้ำ

ในรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” นายกรัฐมนตรี ได้ระบุว่า จากภาวะน้ำท่วม โครงการระยะยาวที่ต้องเร่งทำ คือ แผนพัฒนา 25 ลุ่มน้ำ อาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 เวลา 09.49 น.

ในรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” นายกรัฐมนตรี ได้ระบุว่า จากภาวะน้ำท่วม โครงการระยะยาวที่ต้องเร่งทำ คือ แผนพัฒนา 25 ลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบของประเทศ ทั้งเรื่องน้ำท่วม น้ำแล้ง ให้มีน้ำใช้ตลอดปี ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ จะทำให้พัฒนาพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 34 ล้านไร่ และเพิ่มความชุ่มชื้น เป็นผลดีต่อระบบนิเวศในพื้นที่ที่น้ำไหลผ่าน การพัฒนาลุ่มน้ำนี้ เป็นทั้งนโยบายของพรรคเพื่อไทย และเป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้บรรจุไว้ในแผนฉบับที่ 11 ด้วย

25 ลุ่มน้ำดังกล่าวได้แก่ 1. ลุ่มน้ำสาละวิน 2. ลุ่มน้ำโขง 3. ลุ่มน้ำกก 4. ลุ่มน้ำชี 5. ลุ่มน้ำมูล 6. ลุ่มน้ำปิง 7. ลุ่มน้ำวัง 8. ลุ่มน้ำยม 9. ลุ่มน้ำน่าน 10. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 11. ลุ่มน้ำสะแกกรัง 12. ลุ่มน้ำป่าสัก 13. ลุ่มน้ำท่าจีน 14. ลุ่มน้ำแม่กลอง 15. ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 16. ลุ่มน้ำบางปะกง 17. โตนทะเลสาป 18. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ที่แบ่งออกเป็น 12 ลุ่มน้ำย่อย ครอบคลุมจังหวัดตราด ระยอง ส่วนใหญ่ของจังหวัดชลบุรี และบางส่วน ของจังหวัดจันทบุรี 19.ลุ่มน้ำเพชรบุรี

20. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ 21. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส แม่น้ำส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ำจะเป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย วางตัวเรียงรายไปเกือบตลอดชายฝั่งทะเล 22. ลุ่มน้ำตาปี 23. ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 24. ลุ่มน้ำปัตตานี 25. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก มี 13 ลุ่มน้ำย่อย ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรังและสตูล.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0