อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ดีเอสไอถกมส.คดีพระลิขิต-ธัมมชโย

ดีเอสไอ ถกผู้แทนมหาเถรฯ 2 ประเด็น กรณีพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช-ดคีพระธัมมชโย ขณะที่พระพรหมบัณฑิตแจงหลักการวินิจฉัยธรรมวินัยให้ดีเอสไอเข้าใจต่างกฎหมายบ้านเมืองอย่างไร ขณะที่รองผอ.พศ.เผยเตรียมข้อมูลเสนอมส.พิจารณา วันที่ 10 ก.พ.นี้ จันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 น.

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้แทนสำนักคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ได้มาหารือร่วมกับ พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระพรหมโมลี(สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้แทนกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) นายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ. นายชยพล พงษ์สีดา รองผอ.พศ. เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ กรณีพระลิขิต สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับ พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์ ว่า ผิดพระวินัยอาบัติปาราชิกหรือไม่ โดยใช้เวลาประชุมนานกว่า 3 ชั่วโมง

โดยนายชยพล พงษ์สีดา รองผอ.พศ. กล่าวภายหลังประชุมว่า การหารือครั้งนี้ทางดีเอสไอ ได้มาถามว่า พศ.และมส.ว่าเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับข้อคำถามหรือไม่ ใน 2 เรื่อง คือ 1.การตอบสนองพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชทางพศ.และมส.ได้สนองตอบอย่างไรบ้าง โดยพระพรหมบัณฑิต และพศ. ได้ชี้แจงไปว่า การตอบสนองพระลิขิตต้องให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม และกฎหมาย

นายชยพล กล่าวต่อไปว่า ประเด็นที่ 2. เกี่ยวกับหลักการพิจารณาคณะผู้วินิจฉัย นิคหกรรม เกี่ยวกับกรณีพระธัมมชโยว่า ทางพศ.และมส.มีหลักการพิจารณาอย่างไร ซึ่งพระพรหมบัณฑิต ได้ตอบต่อดีเอสไอไปว่า การวินิจฉัยของคณะสงฆ์ได้ยึดหลักการวินิจฉัยตามพระธรรมวินัย และหลักของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎนิคหกรรม โดยในเรื่องการยักยอกเงินตามหลักพระธรรมวินัยจะมีหลักองค์ประกอบพิจารณาอยู่แล้วว่า ภิกษุที่จะเข้าข่ายอาบัติปาราชิกจากกรณีนี้จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง โดยในพระธรรมวินัยกำหนดชัดเจนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในการหารือยังไม่ได้มีการชี้ชัดเกี่ยวกับโทษว่า ปาราชิกหรือไม่ เพียงแต่ตอบโดยหลักการพิจารณาให้ทางดีเอสไอเข้าใจเท่านั้น

"ที่สำคัญการหารือครั้งนี้ ทางดีเอสไอ ก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมวินัยมากขึ้นว่าแตกต่างจากกฎหมายบ้านเมืองอย่างไร อย่างไรก็ตาม หลังจากการหารือกับดีเอสไอแล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องที่ดีเอสไอ ถามมายังมหาเถรสมาคม ดังนั้น พศ.จะต้องนำข้อหารือนี้ เสนอต่อมหาเถรสมาคมได้พิจารณา โดยจะพยายามทำรายงานให้ทันเพื่อนำเสนอในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ "รองผอ.พศ.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อมูลจากหนังสืออธิบายวินัย น.ธ.ตรี ฉบับสมบูรณ์ และหนังสือนวโกวาท ได้อธิบายสิกขาบท ว่าด้วยการลักทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้ที่มีราคาตั้งแต่ 5 มาสก ขึ้นไป ถือว่าต้องอาบัติปาราชิก ไว้ว่า ลักษณะของทรัพย์และการต้องอาบัติ โดยลักษณะของทรัพย์แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการยกตัวอย่างอธิบายประกอบ เช่น ที่นา ที่บ้าน หรือพื้นที่วัด ซึ่งหากภิกษุตู่เอาพื้นที่นา ที่บ้าน ที่สวน หรือแม้แต่พื้นที่วัด อันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น มาเป็นของตนเอง ต้องอาบัติปาราชิกเมื่อได้พื้นที่นั้นมา แต่หากภิกษุมีการฟ้องร้องเพื่อเอาที่ดินผืนดังกล่าว ถ้าศาลตัดสินให้เจ้าของที่ดินแพ้ และให้ภิกษุชนะ ภิกษุนั้นจะถือว่าต้องอาบัติปาราชิก แต่หากภิกษุนั้นแพ้คดีความจะต้องอาบัติถุลลัจจัย(อาบัติที่เกิดจากการกระทำที่หยาบคาย) ถือเป็นอาบัติอย่างเบา เพราะที่ดินยังตกเป็นของเจ้าของที่ดินตามเดิม หนังสือดังกล่าวยังอธิบายการตัดสินว่าภิกษุถือเอาทรัพย์เช่นไรถึงจะต้องอาบัติ เช่นไรไม่ต้องอาบัติ โดยหากพร้อมด้วยอาการ 5 อย่าง คือ 1.ทรัพย์ผู้อื่นหวงแหน 2.มีความสำคัญว่าทรัพย์อันผู้อื่นหวงแหน 3.ทรัพย์มีค่าได้ราคา 5มาสก (1 บาท) หรือเกินกว่า 4.มีไถยจิตปรากฎขึ้น (จิตคิดจะลัก) และ5.ภิกษุทำทรัพย์นั้นให้เคลื่อนฐาน ถ้าพร้อมด้วยอาการทั้ง 5 ดังกล่าว จะถือว่าต้องอาบัติปาราชิกคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 431