อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

“บิ๊กหนุ่ย”ปลื้มผลงานเด็กโรงเรียนมหิดลฯ

"ดาว์พงษ์"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นปลื้มผลงานนักเรียนได้รับการจดลิขสิทธิ์แล้วกว่า 50 ชิ้นงาน เล็งดึงมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนพื้นฐาน พร้อมขยายผลสะเต็มศึกษาหวังให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น พฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 05.03 น.

วันนี้(18ก.พ.) พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ว่า โรงเรียนมหิดลฯ จัดการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยม ตนได้ฝากถึงผู้บริหารในเรื่องการผลิตเด็กให้ตรงกับความต้องการของประเทศ เพราะวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนนี้ คือ ประเทศไทยขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ดังนั้นโรงเรียนก็ควรต่อยอดการผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย เพราะเด็กมีพื้นฐานความสามารถที่เก่งอยู่แล้ว อีกทั้งผลงานของนักเรียนยังได้รับการจดลิขสิทธิ์ผลงานกว่า 50 รายการ ซึ่งตนมองว่าเด็กอายุขนาดนี้มีผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองก็ถือว่าเป็นเรื่องยอดเยี่ยมอย่างมาก และเด็กเก่งเหล่านี้ก็เป็นความหวังของประเทศชาติในอนาคต

“ผมมีแนวคิดจะขยายผลโดยให้มหาวิทยาลัยมาเป็นพี่เลี้ยงในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นตัวอย่างของการให้มหาวิทยาลัยมาช่วยเป็นพี่เลี้ยง ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 ผมจะเน้นการพัฒนาครู และการนำสะเต็มศึกษา คือ การศึกษาที่บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ มาดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการขยายผลรูปแบบสะเต็มศึกษาให้โรงเรียนนำไปใช้ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากสามารถช่วยให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น”รมว.ศึกษาธิการกล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 372