อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

ราชบัณฑิตยสภาเปิดตัวสื่อภาษาไทยอีเลิร์นนิง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดตัวสื่อเสริมทักษะภาษาไทย รูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ บรรจุ 15 บท ส่งเสริมเรียนรู้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ใช้งานง่าย ศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา แถมเรียนฟรีไม่เสียเงิน ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 06.05 น.

วันนี้ (26 ก.พ. ) ที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายพงษ์ศักดิ์  ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และ ผศ.วิพุธ โสภวงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวัดความรู้และพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ร่วมแถลงข่าวแนะนำสื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย ในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดย นายพงษ์ศักดิ์  กล่าวว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดทำสื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2552 เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาไทยของครู นักเรียน และผู้สนใจภาษาไทยทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ใช้จำนวนมาก ดังนั้นสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้มีการจัดทำสื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการให้ความรู้เรื่องคำ การสะกดคำ และจัดการระบบการเรียนการสอนภาษาไทยในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

" สื่อที่พัฒนาขึ้นมานี้จะช่วยให้ครู นักเรียน และผู้สนใจภาษาไทยทั่วไปได้มีแหล่งการเรียนรู้ด้านภาษาไทยที่ทันสมัย สะดวก ประหยัด และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่โดยไม่จำกัดเวลา อีกทั้งช่วยให้ประชาชนได้รับความรู้ทางด้านภาษาไทยที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ" เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าว

ผศ.วิพุธ กล่าวว่า การจัดทำสื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาภาษาไทยที่เป็นประโยชน์จำนวน 15 บท ได้แก่  พยัญชนะและอักษรสามหมู่, สระและวรรณยุกต์, การผันอักษร คำเป็นคำตาย, อักษรนำ, มาตราตัวสะกด, อักษรควบกล้ำ, การใช้สระ, การใช้พยัญชนะที่ออกเสียงเดียวกัน, คำพ้อง, คำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต, คำยืมภาษาเขมร, คำยืมภาษาชวา-มลายู คำยืมภาษาจีน, คำยืมภาษาอังกฤษ และการใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต ซึ่งเนื้อหาภาษาไทยดังกล่าวจะช่วยพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาไทยของผู้เรียนได้อย่างดี

“ สื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ได้พัฒนาออกแบบให้น่าสนใจด้วยสื่อประสมมัลติมีเดีย การใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย มีแบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยทั้งก่อนและหลังเรียน เพื่อประเมินความรู้ด้านภาษาไทยของผู้เรียน  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปใช้งานสื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา www.royin.go.th โดยคลิกเข้าไปที่ e-Learning บทเรียนภาษาไทย สมัครสมาชิก เข้าระบบด้วย username และ password ก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที”ผศ.วิพุธ กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 345