อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

ราชบัณฑิตยสภาเปิดตัวสื่อภาษาไทยอีเลิร์นนิง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดตัวสื่อเสริมทักษะภาษาไทย รูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ บรรจุ 15 บท ส่งเสริมเรียนรู้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ใช้งานง่าย ศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา แถมเรียนฟรีไม่เสียเงิน ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 06.05 น.

วันนี้ (26 ก.พ. ) ที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายพงษ์ศักดิ์  ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และ ผศ.วิพุธ โสภวงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวัดความรู้และพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ร่วมแถลงข่าวแนะนำสื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย ในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดย นายพงษ์ศักดิ์  กล่าวว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดทำสื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2552 เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาไทยของครู นักเรียน และผู้สนใจภาษาไทยทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ใช้จำนวนมาก ดังนั้นสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้มีการจัดทำสื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการให้ความรู้เรื่องคำ การสะกดคำ และจัดการระบบการเรียนการสอนภาษาไทยในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

" สื่อที่พัฒนาขึ้นมานี้จะช่วยให้ครู นักเรียน และผู้สนใจภาษาไทยทั่วไปได้มีแหล่งการเรียนรู้ด้านภาษาไทยที่ทันสมัย สะดวก ประหยัด และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่โดยไม่จำกัดเวลา อีกทั้งช่วยให้ประชาชนได้รับความรู้ทางด้านภาษาไทยที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ" เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าว

ผศ.วิพุธ กล่าวว่า การจัดทำสื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาภาษาไทยที่เป็นประโยชน์จำนวน 15 บท ได้แก่  พยัญชนะและอักษรสามหมู่, สระและวรรณยุกต์, การผันอักษร คำเป็นคำตาย, อักษรนำ, มาตราตัวสะกด, อักษรควบกล้ำ, การใช้สระ, การใช้พยัญชนะที่ออกเสียงเดียวกัน, คำพ้อง, คำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต, คำยืมภาษาเขมร, คำยืมภาษาชวา-มลายู คำยืมภาษาจีน, คำยืมภาษาอังกฤษ และการใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต ซึ่งเนื้อหาภาษาไทยดังกล่าวจะช่วยพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาไทยของผู้เรียนได้อย่างดี

“ สื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ได้พัฒนาออกแบบให้น่าสนใจด้วยสื่อประสมมัลติมีเดีย การใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่ช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย มีแบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยทั้งก่อนและหลังเรียน เพื่อประเมินความรู้ด้านภาษาไทยของผู้เรียน  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปใช้งานสื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา www.royin.go.th โดยคลิกเข้าไปที่ e-Learning บทเรียนภาษาไทย สมัครสมาชิก เข้าระบบด้วย username และ password ก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้ทันที”ผศ.วิพุธ กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 345