อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

ศธ.ตั้งเพิ่ม4โรงเรียนกีฬาภาคใต้

“บิ๊กน้อย”ไม่หวั่นสถานการณ์ไม่สงบพื้นที่ภาคใต้ เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพเด็กชายแดนภาคใต้ พร้อมเปิดโรงเรียนกีฬาเพิ่มอีกใน 4 จังหวัด จันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.01 น.

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(จชต.)นั้น พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้รับมอบหมายให้ดูแลการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จชต. จึงได้ดำเนินการในหลายโครงการที่เป็นการยกระดับให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จชต.ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เช่น การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)และโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เด็กในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านการกีฬาและยังเป็นการดึงพลังของเยาวชนออกมาในทางที่เป็นประโยชน์

"ถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีข่าวการสร้างสถานการณ์ ก่อความรุนแรงอยู่บ้าง  แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ทำให้ความมุ่งมั่นและตั้งใจของผมที่จะขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเลย ตรงกันข้ามกลับทำให้ผมต้องให้ความเอาใจใส่มากขึ้น และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปีการศึกษา 2559 จะสร้างเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง คือ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา  จังหวัดปัตตานี โรงเรียนนาทวิวิทยาคม จังหวัดสงขลา โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล และโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จากที่ปี 2558 ได้สร้างไปแล้ว 2 แห่ง คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส"พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 572