อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

หอสมุดแห่งชาติปรับลุคบริการระบบดิจิทัล

หอสมุดแห่งชาติปรับภาพลักษณ์บริการรูปแบบดิจิทัลครบวงจร เพิ่มโอกาสประชาชนเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียม อังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 05.02 น.

วันนี้(22มี.ค.)นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้รายงานว่า ขณะนี้สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ดำเนินปรับปรุงหอสมุดแห่งชาติให้เป็นหอสมุดแห่งชาติดิจิทัล เพื่อให้มีความทันสมัยและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนในชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยทำแผนบริหารจัดการใน 3 มิติ คือ 1.แผนพัฒนาพื้นที่ โดยการออกแบบจัดสรรการใช้พื้นที่ใหม่ให้มีความเหมาะสมโดยยึดผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันหนังสือสูญหายระบบกล้องวงจรปิด และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ซึ่งการปรับใช้พื้นที่จะเป็นแบบ One Building - One Library เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้เสมือนผู้ใช้บริการเดินอยู่ในศูนย์การค้า สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปลายปี 2559 นี้

นายวีระ กล่าวต่อว่า สำหรับแผนที่ 2.คือการพัฒนาบริการ เน้นให้หอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งรวบรวมและบริการวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยของชาติที่ทันสมัยครบวงจร เชื่อมโยงข้อมูลบรรณานุกรม และให้บริการห้องสมุดดิจิทัลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นระบบเดียวกัน รวมทั้งให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  จากแหล่งข้อมูลในและต่างประเทศผ่านหน้าจอเดียว หรือ Single Search เพื่อการสืบค้นที่สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเบื้องต้นได้วางแผนจัดพื้นที่ Inspiration and QR code zoneด้วยจุดบริการแบบ wall information ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในหอสมุดแห่งชาติผ่านจอสัมผัสและอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย QR code ผ่านสมาร์ทโฟน โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเลต ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลดิจิตอลเป็นหมวดหมู่ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งกำหนดว่าปี 2560 จะมีข้อมูลมากที่สุดในประเทศ และ3.แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างบรรณารักษ์รองรับหอสมุดแห่งชาติยุค3G ซึ่งจะพัฒนาศักยภาพด้านการบริการของบรรณารักษ์ให้เก่งทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศอีก1ภาษา เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้ทันกับความรู้ใหม่ๆ และมาตรฐานกฎเกณฑ์ทางวิชาชีพ ที่รองรับการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาภาษาอังกฤษให้พร้อมกับการเข้าสู่การประชุมผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติในระดับภูมิภาค หรือนานาชาติต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 303