อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

ศธ.ตั้งข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ กศจ.77 จังหวัดแล้ว

ปลัด ศธ. เผยส่งหนังสือเวียนคำสั่งตั้งข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ กศจ.และ รอง กศจ.77 จังหวัดแล้ว จันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 02.21 น.

วันนี้ (28 มี.ค.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ส่งหนังสือเวียนคำสั่งศธ. ที่สป.406/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) 77 คน และ คำสั่งศธ.ที่สป.407/2559  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศธจ. 77 คน ถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในศธ. โดยสำหรับรายชื่อ ศธจ. ดังนี้1.ว่าที่ร.ต.นรินทร์  สาโร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กระบี่ ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.กระบี่ 2.นายสมยศ ศิริบรรณ  ผอ.สพป.กทม. ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.กทม. 3.นายอนันต์  กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต1  ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.กาญจนบุรี 4.นายกิตติพศ  พลพิลา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์  เขต 1   ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.กาฬสินธุ์ 5.นายรมย์  พะโยม  ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1 ศจธ.กำแพงเพชร 6.นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ขอนแก่ง 7.นายมนตรี  ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.จันทบุรี 8.นายกวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ  ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ฉะเชิงเทรา 9.นายวสันต์  นาวเหนียว ผอ.สพป.ชลบุรี เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ชลบุรี 10.น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท ปฏิบัติหน้าที่ศธจ. ชัยนาท 11.นายธนชล  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ชัยภูมิ 12.นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ชุมพร 13.นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.เชียงราย 14.นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.เชียงใหม่ 15.นายฉลอง  พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ตรัง

16.นายวัลลภ รองพล ผอ.สพป.ตราด ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ตราด 17.นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.ตาก เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ตาก 18.นายไพจิต  ไชยฤทธิ์ ผอ.สพป.นครนายก ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.นครนายก 19.นายอธิวัฒน์  พันธ์ประชา ผอ.สพป.นครปฐม เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.นครปฐม 20.นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร  ผอ.สพป.นครพนม เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.นครพนม 21.นายไพศาล วุทฒิลานนท์  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.นครราชสีมา 22.นายประหยัด  อนุศิลป์  ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.นครศรีธรรมราช 23.นายเพชรรัตน์  นิ่มพันธ์  ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.นครสวรรค์ 24.นายกำจัด  คงหนู ผอ.สพป.นนทบุรี เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.นนทบุรี 25.นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.นราธิวาส 26.นายชูเกียรติ  ด่านธนะทรัพย์  ผอ.สพป.น่านเขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.น่าน 27.นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.บุรีรัมย์ 28.นายพัฒนะ  งามสูงเนิน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ปทุมธานี 29.นายบุญเทียม  อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ 30.นายดำเนิน  เพียรค้า  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ปราจีนบุรี

31.นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ปัตตานี 32.นายอารักษ์  พัฒนถาวร ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.พระนครศรีอยุธยา 33.นายเอกชัย  ผาบไชย  ผอ.สพป.พะเยา เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.พะเยา 34.นายสุรพันธ์  โกยวาณิชย์  ผอ.สพป.พังงา ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.พังงา 35.นายเจียร  ทองนุ่น  ผอ.สพป.พัทลุง เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.พัทลุง 36.นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.พิจิตร 37.นายนิวัฒน์  อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.พิษณุโลก 38.นายกนก  ปิ่นตบแต่ง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต1  ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.เพชรบุรี 39.นายธวัช  กงเติม  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.เพชรบูรณ์  40.นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต1  ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.แพร่ 41.นายประจักษ์  ช่างเรือ ผอ.สพป.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ภูเก็ต 42.ว่าที่ร.ต.ธนุ  วงษ์  จินดา ผอ.สพป.มหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.มหาสารคาม 43.นายมารุต  อุปนิสากร ผอ.สพป.มุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.มุกดาหาร 44.นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.แม่ฮ่องสอน 45.นายชาญชัย  รสจันทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ยโสธร

46.นายอาดุล พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ยะลา 47.นายอธิปปรัชญ์  ภัควัฒน์ภักดี  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ร้อยเอ็ด 48. นายปรีชา  บัวกิ่ง  ผอ.สพป.ระนอง  ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ระนอง 49.นายธวัชชัย อุ่ยพานิช  ผอ.สพป.ระยอง เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ระยอง 50.นายรังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.ราชบุรี  เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ราชบุรี 51.นายปัญญา  แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลพบุรี เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจน.ลพบุรี 52. นายสุทิน  แก้วพนา  ผอ.สพป.ลำปาง เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ลำปาง 53.นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา  ผอ.สพป.ลำพูน เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ลำพูน 54.นายรอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลข เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.เลย 55.นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.ศรีสะเกษ 56.นายเทวรัฐ  โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต1 ปฏิบบัติหน้าที่ศธจ.สกลนคร 57.นายสันติ  แสงสระวี ผอ.สพป.สงขลา เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.สงขลา 58.นายนิสิต ชายภักตร์  ผอ.สพป.สตูล  ปฏิบติหน้าที่ศธจ.สตูล 59.นายชลิต  เพ็ชรรัตน์  ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.สมุทรปราการ 60.นายวินัย ศรีเจริญ  ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.สมุทรสงคราม

61.นายปรีดี ภูศรีน้ำ  ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.สมุทรสาคร 62.นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.สระแก้ว 63.นายธันวา  ดีช่วย ผอ.สพป.สระบุรี เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.สระบุรี 64.นายสุเมธี  จันทร์หอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.สิงห์บุรี 65.นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป. สุโขทัย เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.สุโขทัย 66.นายจักรพรรดิ  จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณ  เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.สุพรรณบุรี 67.นายชุมพล  ศรีสังข์  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.สุราษฎร์ธานี 68. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.สุรินทร์ 69.นายอำพร  พินะสา ผอ.สพป.หนองคาย เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.หนองคาย 70.นายธีรพงษ์  สารแสน  ผอ.สพป.บึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.บึงกาฬ 71.นางละออตา  พงษ์ฤทัศน์  ผอ.สพป.หนองบังลำภู เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ. หนองบังลำภู 72.นายสุดใจ  มอญรัต  ผอ.สพป.อ่างทอง ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.อ่างทอง 73.นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.อำนาจเจริญ 74.นายประเวศ  รัตนวงศ์  ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.อุดรธานี 75.นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.อุตรดิตถ์ 76.นายศักดิ์ดา  แสงทอง ผอ.ศพป.อุทัยธานี เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.อุทัยธานี และ77.นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศธจ.อุบลราชธานี   

 สำหรับคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รอง ศธจ. ดังนี้ 1.นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพม.เขต 13 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.กระบี่ 2.ว่าที่ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.กรุงเทพมหานคร 3.นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.กาญจนบุรี 4.นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.กาฬสินธุ์ 5.นายเจริญ จำรัสกลาง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กำแพงเพชร 6.นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น จันทบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ขอนแก่น 7.นางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.จันทบุรี 8.นายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ฉะเชิงเทรา 9.นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ชัยนาท 11.นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.เขต 30 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ชัยภูมิ 12.นายวิรัตน์ สกุณา ผอ.สพป.ชุมพร ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ชุมพร 13.นายปะถม เชื้อหม ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.เชียงราย 14.นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต 34 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.เชียงใหม่ 15.นายเชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ตรัง      

16.นายวรวิทย์ พรหมคช ผอ.สพม.เขต 17 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ตราด 17.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ตาก 18.นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพม.เขต 7 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.นครนายก 19.นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.นครปฐม 20.นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.นครพนม 21.นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.นครราชสีมา 22.นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.นครศรีธรรมราช 23.นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.นครสวรรค์ 24.นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.นนทบุรี 25.นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม.เขต 15 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.นราธิวาส 26.นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.น่าน 27.นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมมย์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.บุรีรัมย์ 28.นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ปทุมธานี 29.นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ 30.นางพงษ์พิศาล ชิณสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ปราจีนบุรี

31.นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ปัตตานี 32.นายดำหริ  งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.พระนครศรีอยุธยา 33.น.ส.สายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงราย ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.พะเยา 34.นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.เขต 14 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.พังงา 35.นางอนงค์ เชาวนะกิจ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.พัทลุง 36.นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.พิจิตร 37.นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.พิษณุโลก 38.นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.เพชรบุรี 39.นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.เพชรบูรณ์ 40.นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผอ.สพม.เขต 37 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.แพร่ 41.นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ภูเก็ต 42.นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.เขต 26 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.มหาสารคาม 43.นายปริญญา  ธรเสนา ผอ.สพม.เขต 22 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.มุกดาหาร 44.นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.แม่ฮ่องสอน 45.นายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ยโสธร

46.นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ยะลา 47.นายโกศล ฐานะ ผอ.สพม.เขต 27 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ร้อยเอ็ด 48.นายชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ระนอง 49.นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.เขต 18 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ระยอง 50.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ราชบุรี 51.นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ลพบุรี 52.นายวิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ลำปาง 53.นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ลำพูน 54.นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.เขต 19 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.เลย 55.นายฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.เขต 28 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.ศรีสะเกษ 56.นายจุฬา ชิณวงศ์ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.สกลนคร 57.นายประสิทธ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.สงขลา 58.นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.สตูล 59.นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.สมุทรปราการ 60.นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.สมุทรสงคราม

61.นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.เขต 8 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.สมุทรสาคร 62.นายสิงห์ โพธิ์งาม ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.สระแก้ว 63.นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.สระบุรี 64.นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.สิงห์บุรี 65.นายมรกต กลัดสะอาด ผอ.สพม.เขต 38 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.สุโขทัย 66.นายเกรียงพงค์ ภูมิราช ผอ.สพม.เขต 9 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.สุพรรณบุรี 67.นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.เขต 11 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.สุราษฎร์ธานี 68.นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.เขต 33 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.สุรินทร์ 69.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.หนองคาย 70.นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.เขต 21 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.บึงกาฬ 71.นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.หนองบัวลำภู 72.นายไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.อ่างทอง 73.นายอดุลศักดิ์ บุญอเนก ผอ.สพม.เขต 29 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.อำนาจเจริญ 74 .นายประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.อุดรธานี 75.นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.อุตรดิตถ์ 76.นายสิทธิชัย กีรติคุณากร ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.อุทัยธานี และ77.นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่รองศธจ.อุบลราชธานีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น