อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

ม.หอการค้าฯ ปรับหลักสูตรเสริมไอเดียธุรกิจให้นักศึกษา

อธิการบดี มกค. สนองความต้องการเด็กรุ่นใหม่ ปรับหลักสูตรทุกคณะ เติมความรู้การเป็นเจ้าของธุรกิจ หวังให้นักศึกษาทำงานได้หลากหลาย สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ตนเอง จันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 06.47 น.

วันนี้ (28 มี.ค.) ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค.) กล่าวว่า ขณะนี้เด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบแล้ว จะไม่อยากทำงานเป็นลูกจ้าง แต่อยากมีธุรกิจของตนเอง ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของทุกคณะ และทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม และมีศักยภาพในการเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การทำธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ เพราะปัจจุบันการเรียนรู้เฉพาะสาขาที่ตนเองเรียนมานั้นอาจจะไม่เพียงพอ ต้องรู้จักบูรณาการด้านธุรกิจร่วมด้วย เพื่อให้สามารถทำงานได้หลากหลาย และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ตนเองได้ 

“ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา และทุกอาชีพ ย่อมมีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง การที่นักศึกษามีหัวคิดด้านธุรกิจ ก็จะช่วยทำให้รู้จักการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สิ่งของ การบริหาร  การทำงาน สร้างไอเดีย หรือการลงทุนต่างๆ มากขึ้น ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยทั้งใน และต่างประเทศ ในการจัดทำหลักสูตร แลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยขยายโอกาสจัดการเรียนการสอนในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายและช่องทางในการทำธุรกิจให้แก่นักศึกษาไทยและต่างชาติ เช่น หลักสูตรการบริหารธุรกิจ ที่ประเทศเมียนมา ซึ่งมีนักศึกษาเรียนประมาณ 300 คน และในปีการศึกษาหน้า เตรียมจะเปิดหลักสูตรที่ประเทศลาวด้วย จากนั้นจะขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียนต่อไป”อธิการบดี มกค. กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 623