อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

สภานิสิตมจร.ขอนแก่นอุกเขปนียกรรม “พุทธะอิสระ”

สภานิสิต-สมัชชาพระนิสิตฯ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น ประกาศลง อุกเขปนียกรรม “พุทธะอิสระ” ขณะที่เลขาธิการองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้ เตรียมยื่นหนังสือถึงรัฐบาลก่อนสงกรานต์ แจ้งทำพิธีลงอุกเขปนียกรรม พร้อมยื่นชื่อพระใต้หนุนตั้งสังฆราช ด้าน พระพุทธะอิสระ โพสต์จวกสงฆ์บางกลุ่มออกมาโชว์โง่ รุมทึ้ง ครวญผิดอะไรบังอาจประกาศลงทัณฑ์ เสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 05.00 น.

วันนี้ (2 เม.ย.) หลังจากที่มีประกาศพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทยองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้ คณะสงฆ์อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ลงอุกเขปนียกรรม พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือ พระพุทธะอิสระ เป็นผู้หัวดื้อ ว่ายากสอนยากก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เป็นภิกษุพาล รุกรานพระเถระนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานนิสิต และสมัชชาพระนิสิตพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตขอนแก่น ออกประกาศขอสนับสนุนและแสดงจุดยืนร่วมกับองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้ ขอประกาศลงอุกเขปนียกรรม พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือ พระพุทธะอิสระ ซึ่งเป็นผู้ว่ายากสอนยาก แก้ยาก มีพฤติกรรมยุสงฆ์ให้แตกกันประจบสอพอฆราวาส ยอมให้ฆราวาสบงการชี้นำเพื่อทำลายให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนา ดังนั้น สภานิสิตและสมัชชาพระนิสิตฯขอร่วมประกาศลงอุกเขปนียกรรมแด่พระรูปดังกล่าวเพื่อนำความสงบสุขเรียบร้อยดีงามมาสู่พระพุทธศาสนาสืบไป

ด้านพระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท เลขาธิการองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้ กล่าวว่า องค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้ จะเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐบาลเพื่อแจ้งว่าจะมีการทำพิธีลงอุกเขปนียกรรมแก่พุทธะอิสระ พร้อมจะแนบรายชื่อพระสงฆ์ในพื้นที่ภาคใต้ที่ลงชื่อสนับสนุนกับแนวทางนี้ยื่นต่อรัฐบาลก่อนวันสงกรานต์ เพราะอยากให้เรื่องนี้ยุติ โดยการที่รัฐบาลดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม (มส.) ในการเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะเพื่อทูลเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เพื่อที่จะได้มาสนใจดูแลปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ และปัญหาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ต่างๆด้วย

วันเดียวกัน พระพุทธะอิสระ ได้โพสต์ผ่านเฟสบุ๊กหลวงปู่พุทธะอิสระ ว่าพักนี้ดูท่าบรรดาหมู่สงฆ์บางกลุ่มจะมีเวลาว่างมากเลยสลับสับเปลี่ยนกันออกโชว์โง่กันเป็นชุดๆ มารุมทึ้งขบกัด พุทธะอิสระพญาราชสีห์แห่งเวทีแจ้งวัฒนะกันไม่เว้นแต่ละวัน อยากถามจริงๆว่าภิกษุพวกนี้บวชกันมาคนละกี่พรรษาได้ศึกษาหลักธรรมวินัยจนรู้จริงเข้าใจ ทำกันได้บ้างหรือเปล่า บวชกันมาจนได้เป็นสมภาร เป็นเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค ศึกษาทรงจำถึงขั้นนักธรรมตรีโท เอก และเปรียญธรรมหลายๆประโยค บางคนได้เป็นพระครูเจ้าคุณ เป็นรองสมเด็จ ทำไมถึงไร้จิตสำนึกขาดความยุติธรรม ขาดหลักการและเหตุผลความซื่อตรงหดหายไปไหนหมด ถึงกับบังอาจประกาศลงทัณฑ์แก่ภิกษุพุทธะอิสระผู้ไม่เคยพบ ไม่เคยพูด ไม่เคยเห็น ไม่เคยถาม แล้วคณะสงฆ์เหล่านี้เคยถามพุทธะอิสระหรือยังว่าผิดอะไรต้องอาบัติสิกขาบทไหน.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 577