อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

พ.ร.บ.การศึกษาสงฆ์เพิ่มสิทธิพระ-เณรจบป.ธ.9

พศ.เร่งหารือ ศธ.-สำนักงบฯ ในเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม เพิ่มสิทธิพระ-เณรที่จบเปรียญธรรม 9 ประโยค เทียบวุฒิป.เอก หวังให้เป็นแรงจูงให้เรียนบาลีเพิ่มขึ้น ขณะที่แม่กองบาลีสนามหลวง กำชับให้คงหมวดเทียบโอนวุฒิทางโลกในภาพกว้าง หลังประกาศใช้ออกกฎหมายลูกรองรับ จันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 02.00 น.

วันนี้ (4 เม.ย.) พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้หารือกับ พระพรหมมุนี ประธานคณะกรรมการจัดทำร่างฯ พระพรหมบัณฑิต กรรมการ และ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เกี่ยวกับความคืบหน้าการเสนอ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามที่ มส.เห็นชอบให้รัฐบาลพิจารณา ทั้งนี้ ฝ่ายการศึกษาบาลีได้ยืนยันเรื่องการเทียบโอนระดับการศึกษาบาลีกับวุฒิการศึกษาทางโลกให้คงไว้ในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวในภาพกว้างๆ และให้กำหนดระดับช่วงชั้นและรายละเอียดการเทียบโอนไว้ในกฎหมายลูก เช่น ผู้ที่จบเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค จะเทียบวุฒิปริญญาเอกเป็นต้น รวมทั้งต้องหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการกำหนดการเทียบชั้น และ หลักเกณฑ์ให้แน่ชัดอีกครั้ง

ด้าน นายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ.กล่าวว่า นายสุวพันธุ์ให้ส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกลับมาให้ พศ.สอบถามความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน โดยเฉพาะ ศธ.และ สำนักงบประมาณเนื่องจากเนื้อหาของกฎหมายมีทั้งเรื่องงบประมาณการเทียบวุฒิการศึกษาและการจัดการศึกษา จากนั้นให้พศ.สรุปความเห็นและ ส่งให้รัฐบาลโดยเร็วที่สุดเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป

"ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะทำให้พระภิกษุ สามเณรที่สอบได้ ป.ธ.9 รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การเทียบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยอาจจะเรียนวิชาการ หรือทำวิจัยเพิ่มขึ้น , การบรรจุเป็นครูสอนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเรียนบาลีเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้แต่ละปีมีพระภิกษุสามเณร สอบผ่าน ป.ธ.9 ไม่มากนัก ขณะที่เราขาดแคลนครูผู้สอนบาลีเป็นจำนวนมาก" ผอ.พศ.กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 246