อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

ม.ราชภัฏทยอยบอกเลิกเปิดตามอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฎหลายแห่ง เริ่มทยอยกลับเปิดภาคเรียนตามเดิม เผย มรภ.เชียงใหม่ มรภ.ลำปาง เริ่มกลับไปเปิดภาคเรียนแบบไทยๆใน ปี 60 พร้อมนักหารือ มรภ.เขตภาคเหนือ วันที่ 30 พ.ค.นี้ เพื่อเปิดเรียนแนวทางเดียวกัน อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 06.25 น.

วันนี้ (17 พ.ค.) แหล่งข่าวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมรภ.เชียงใหม่ ซึ่งมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มรภ.เชียงใหม่ เป็นประธาน ได้พิจารณาทบทวนการเปิด-ปิดเทอมตามอาเซียน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กลับไปเปิด-ปิดเทอมตามเดิม เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2560 คือ จะเปิดเรียนในเดือน มิ.ย.2560ทั้งนี้ จะนำมติดังกล่าวเสนอสภามรภ.เชียงใหม่ ในการประชุมประจำเดือนมิถุนายนนี้ นอกจากนี้ในวันที่ 30พ.ค.นี้ จะนำมติดังกล่าวไปหารือกับ8 มรภ.ในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย มรภ.เชียงราย มรภ.ลำปาง มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ.กำแพงเพชร มรนครสวรรค์ มรภ.พิบูลสงครามมรภ.เพชรบูรณ์ และ มรภ.เชียงใหม่ เพื่อขอให้ปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียนเป็นแบบเดิม เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในกลุ่มภาคเหนือ

แหล่งข่าว กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ในการประชุมสภา มรภ.ลำปาง ครั้งที่5/2559 ก็มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนเป็นแบบเดิม จากที่ได้เปิดตามอาเซียนในเดือนสิงหาคม เป็นเดือนมิถุนายน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2560เช่นกัน ส่วนที่ประชุมคณบดี ตัวแทนหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งและผอ.กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการหารือเรื่องการเปิดภาคเรียน และมีมติ ให้นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2559 เปิดภาคเรียนที่1/2559 วันที่15ก.ค.2559 นักศึกษาปี2-ปี5 เปิดภาคเรียนที่1/2559วันที่1ส.ค.2559 เหมือนเดิม โดยจะนำมตินี้เสนอที่ประชุมสภา มรท. ในวันที่ 27พ.ค.2559.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 801