อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ผู้ว่าฯชุมพรหนุนศธ.ตั้งเขตพื้นที่มัธยมทุกจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เผยภาคเอกชนสนใจร่วมพัฒนาการศึกษารองรับงานในอนาคต ชี้เศรษฐกิจในพิ้นที่ขยายตัว หนุนกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งสพม.ทุกจังหวัด แก้ปัญหาการศึกษาได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 17.13 น.

วันนี้(16 มิ.ย.)นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)ชุมพร เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการปรับโครงสร้างการบริหารงานส่วนภูมิภาคตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคนั้น จังหวัดชุมพรได้ประชุม กศจ.จังหวัดชุมพรไปแล้ว3ครั้ง โดยมีการพิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ และการบรรจุครู รวมถึงการแต่งตั้งอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(อ.กศจ.)เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมเป็น กศจ.ให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาการศึกษาที่จะรองรับงานในอนาคต โดยอยากเห็นยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดชุมพร เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ทำให้มีการลงทุนและการก่อสร้างมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการสอนภาษาจีน และสาขาที่เป็นความต้องการของพื้นที่ อาทิ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการบิน รวมทั้งคณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แพทย์ พยาบาล และการเกษตร ทางอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ก็มีนโยบายที่จะขยายการเรียนการสอนให้รองรับกับความต้องการดังกล่าว

"อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบในเบื้องต้น คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต11 มีภาระรับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร ขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)มีอยู่ในทุกจังหวัดและบางจังหวัดก็มีหลายเขต จากสภาพดังกล่าวจึงทำให้เกิดปัญหายุ่งยากในการโยกย้ายครูมัธยมข้ามจังหวัด ในขณะที่ครูประถมจะไม่ค่อยมีปัญหา  ดังนั้นโดยส่วนตัวคิดว่าในอนาคตน่าจะต้องมี สพม.ครบทุกจังหวัด" นายสมดี กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 30