อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

รณรงค์สอนสะเต็มเตรียมเด็กเข้ายุคโรบอต

สสวท.จัดงานไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัล 2016 ภายใต้สโลแกนสะเต็มสุดฮอต โรบอตสุดฮิต“สุทัศน์”ย้ำไทยต้องเตรียมเด็กเข้ายุคไทยแลนด์ 4.0 ใช้ดิจิทัลผลิตสินค้าแทนคน พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 15.48 น.

วันนี้ (23 มิ.ย.) พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการแถลงข่าวจัดงาน “Thailand STEM Festival 2016” หรือ ไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัล 2016 ว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงานดังกล่าวโดยใช้สโลแกน “สะเต็มสุดฮอต โรบอตสุดฮิต” ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค6 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ค.2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27-29 ก.ค.2559 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 8-10 ส.ค.2559 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 22-24 ส.ค.2559 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 24-26 ส.ค.2559 และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.2559
 เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ โดยสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการปรับการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

“เวลานี้รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมากขึ้น รวมถึงขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพราะขณะนี้เราอยู่ในไทยแลนด์ยุค 3.0 ที่ใช้หุ่นยนต์ผลิตสินค้าแทนแรงงานคน และในอนาคตจะก้าวสู่ไทยแลนด์ ยุค 4.0 เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิตัลและอินเทอร์เน็ต มาร่วมในการผลิตสินค้าที่หลากหลาย โดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลแบบครบวงจร ดังนั้น ศธ.มุ่งหวังว่าไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัล 2016 จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายและกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้เรียนและรู้จักเทคโนโลยีวิทยาการหุ่นยนต์ มากขึ้นและมองเห็นภาพความเชื่อมโยงในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และดิจิทัลเข้ามาพัฒนาประเทศ”พล.อ.สุทัศน์ กล่าว

 ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์และมีโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มถึง 91โรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจาก สสวท.ในการจัดกิจกรรม อบรมครูมาต่อเนื่อง และจากนโยบายของ ศธ.ที่ให้ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ฯ จึงได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องจำนวน 2,250 เขตจาก 225 เขตพื้นที่การศึกษาที่มีความพร้อมในการดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยมีโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด 154 โรงทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง นอกจากนี้ โรงเรียนประชารัฐทั้งหมด 7,424 โรงจะร่วมเดินหน้าจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษาเช่นกัน

ด้าน ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สสวท. กล่าวว่า สสวท.จัดกิจกรรมไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัลมาต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมามีนักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมงานในแต่ละปีเป็นหลักแสนคน แต่ก็ยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับนักเรียนและครูที่มีเป็นจำนวนมาก  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35