อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

สกศ.ชงตั้งศูนย์พัฒนาเด็กอัจฉริยะ

สภาการศึกษา ชง “ดาวพงษ์” ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กอัจฉริยะ คัดกรองมันสมองเด็ก เพื่อพัฒนาประเทศในอนาคต จันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น.

วันนี้ (18 ก.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือความร่วมมือด้านนโยบายการศึกษาไทย-รัสเซีย เพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษกับหน่วยงานด้านนโยบายโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการศึกษาของบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ของสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อเร็ว ๆ นี้  หน่วยงานด้านนโยบายของรัสเซีย ได้นำเสนอศูนย์พัฒนาเด็กผู้มีความสามารถพิเศษที่ชื่อว่า “ซิริอุส” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการศึกษาเพื่อผู้ที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อคัดกรอง พัฒนาและสนับสนุนความเชี่ยวชาญของเด็กที่มีความสามารถพิเศษใน 3 ด้าน คือ  ศิลปะ กีฬา และวิทยาศาสตร์ อายุ 10-17 ปี ซึ่งเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศรัสเซียจะ เดินทางมาที่ศูนย์ซิริอุส เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ทักษะจากครูผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดของรัสเซียโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 24 วัน

“หากเด็กไทยที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง จะทำให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์พาประเทศไปสู่ความเจริญในอนาคต ได้ สกศ.จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษไว้ ในแผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2574 เพื่อเป็นกรอบทิศทางให้การทำงานในอนาคต โดยจะเสนอต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษในประเทศไทย เพื่อให้เป็นมันสมองของชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ วรรณกรรม และกีฬาต่อไป” ดร.กมล กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น