อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

ปลัดศธ.ชงเลิกใช้เกรด2.00ได้กู้กยศ.

"กำจร" เผยบอร์ด กยศ.อนุมัติสถานศึกษา 1,221 แห่งที่ไม่่ผ่านการประเมินได้กู้ กยศ. ชงยกเลิกหลักเกณฑ์ใช้เกรดเฉลี่ย 2.00 ได้กู้ยืมเรียน ชี้ปิดกั้นโอกาสทางการศึกษา อังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 12.31 น.

วันนี้ (2 ส.ค.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่มีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบตามที่ ศธ.เสนอขอผ่อนผันหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกู้ กยศ.ให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก และ การประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายใน รวมจำนวน 1,221 แห่ง สามารถกู้ยืม กยศ.ในปีการศึกษา 2559 ได้ นอกจากนี้ตนได้ขอให้ที่ประชุมทบทวนหลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ.ที่ระบุว่า สถานศึกษาต้องผ่านการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใหม่ เนื่องจากขณะนี้ สมศ.กำลังอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการประเมิน โดยจะไม่มีไม่รับรองมาตรฐานอีกต่อไป แต่ให้คะแนนเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก, ดี,พอใช้, และต้องปรับปรุง ดังนั้น หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ.ควรสอดคล้องกับการประเมินของ สมศ.ด้วย

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การกู้ยืม ที่กำหนดว่าผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ที่จะต้องเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 โดยขอให้ยกเว้นหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนซึ่งตนมีข้อเสนอแนะไปว่า ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์นี้ไปเลย เพราะหากมีการกำหนดเกรดเฉลี่ยจะทำให้สถานศึกษาปล่อยเกรดจนเป็นเกรดเฟ้อแน่นอน อีกทั้งยังปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กเรียนอ่อนไม่ได้เรียนต่อไม่มีที่ยืนในสังคม ซึ่งขัดต่อหลักการของ กยศ.ที่ระบุว่าเป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือคนยากจน

“ผมเข้าใจ กยศ.ว่าหากไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยจะทำให้เด็กที่เรียนอ่อนเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว หางานทำยากและอาจไม่ใช้เงินคืนกองทุน แต่คงไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้น กยศ.ควรใช้หลักเกณฑ์สร้างจิตสำนึกให้สถานศึกษาช่วยกวดขันเด็กใช้เงินคืนจะดีกว่า และหากสถานศึกษาใดไม่กวดขันก็ให้งดการให้ทุนไปเลย” รศ.นพ.กำจร กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 31