อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 1 เมษายน 2563

เตือนเลี้ยงเด็กเล็กอย่าตีกรอบจนเด็กไม่กล้าคิดเอง

สกศ.เปิดเวทีเสวนา สมรรถนะเด็กปฐมวัย ชี้เด็กเล็กเป็นวัยทองของการเริ่มต้นเรียนรู้ ผู้ใหญ่ต้องไม่ปิดกั้นหรือตีกรอบความคิด เพราะจะทำให้คิดนอกกรอบไม่ได้ อังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 17.10 น.

วันนี้ (13 ก.ย.) ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ได้จัด สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 11 เรื่อง “สมรรถนะเด็กปฐมวัยไทย:ก้าวไกลสู่มาตรฐานอาเซียน” โดย ดร.สายสุรี จุติกุล รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ   กล่าวว่า ที่ผ่านมาบ้านเราเลี้ยงเด็กปฐมวัยอย่างไม่มีความใส่ใจ เพราะคิดว่าเด็กยังไม่เกิดการเรียนรู้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อเด็กเกิดมาเป็นทารกก็ได้เรียนรู้จากสัมผัสทั้ง 6 อยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้สื่อสารออกมาทางการพูด ดังนั้น การที่ผู้ใหญ่อยู่กับเด็กจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วย  ผู้ใหญ่ควรพูดคุยกับเด็กด้วย  เพราะการพูดกับเด็กที่ยังพูดไม่ได้นั้น เด็กจะได้เรียนรู้และยังเป็นการเพิ่มความสามารถของเด็กตั้งแต่เริ่มต้นชีวิต

“เด็กตัวเล็กๆ ที่ปล่อยของเล่นให้ตกจากพื้น แต่แม่ก็ดุว่าทำไมไม่ถือของดีๆ ที่จริงแล้วนั่นคือการเรียนรู้ที่เด็กอยากลองว่าถ้าเขาปล่อยของเล่นไปแล้ว ของเล่นไปอยู่ที่ไหน แต่พวกเราที่ไม่เข้าใจก็ตีความว่าเด็กขาดวินัย เลยต้องให้เด็กอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ แต่พอโตมาก็สอนให้คิดนอกกรอบ เด็กจะไปคิดได้อย่างไร ในเมื่อถูกสอนให้อยู่ในกรอบมาตลอด ขอย้ำว่าเด็กปฐมวัยเป็นช่วงอายุที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของชีวิต การดูแลเด็กปฐมวัยจะต้องให้เด็กได้ เรียนรู้อย่างอิสระ  โดยผู้ใหญ่ต้องไม่ตีกรอบความคิด สั่งห้ามอย่างไม่มีเหตุผล แต่ต้องคอยให้คำแนะนำ เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการคิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง” ดร.สายสุรี กล่าวและว่า ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัย แต่ทำในลักษณะต่างคนต่างทำ ซึ่งหากจะมุ่งพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยให้เข้มแข็ง จึงคิดว่าควรจะมีการผนึกกำลัง ตั้งหน่วยงานระดับชาติ ภายใต้กำกับสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่กำหนดแผนงาน แนวทางการยกระดับการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความชัดเจน และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

ด้าน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ สกศ. กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้รัฐบาลต้องจัดการศึกษาให้แก่เด็กตั้งแต่แรกคลอดไปจนกระทั่งก่อนเข้าชั้นประถม ศึกษา เพื่อให้เด็กมีสมรรถนะพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ สมรรถนะด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคม เพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ มีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28