อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เชื่อมือ"สุเทพ"สานงานอาชีวศึกษา

“ชัยพฤกษ์” ฝากงานผู้บริหารสอศ.เชื่อมือ “สุเทพ” นำพางานอาชีวะสู่ความสำเร็จ มั่นใจประเทศไทยเป็นฮับด้านอาชีวะของอาเซียนได้ อังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 12.58 น.


วันนี้ (27 ก.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ตนจะไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงได้ฝากกงานให้ที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)สานต่อนโยบายสำคัญต่างๆของรัฐบาล และ ศธ. โดยไม่ต้องกังวลว่างานอาชีวะจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เพราะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมางานของ สอศ.ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้รับการยอมรับจากภาคเอกชนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เราผลิตคนได้ตรงกับความต้องการของภาครัฐและตอบโจทย์ประเทศ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ให้ความสำคัญโดยสนับสนุนงบประมาณทำให้ภาพลักษณ์อาชีวศึกษาดีขึ้นตามลำดับจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และในปีงบประมาณ 2560 ก็ขอให้ทำงานตามยุทธศาสตร์ที่สอศ.ได้วางไว้อย่างเต็มที่

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะเป็นศูนย์กลาง หรือ ฮับการอาชีวศึกษาระดับอาเซียน เนื่องจากอาชีวศึกษาของประเทศไทยมีความโดดเด่นในสาขาการโรงแรม และชิ้นส่วนยานยนต์ อีกทั้งเรามีครูต่างชาติที่สอนอยู่ในวิทยาลัยสังกัด สอศ.ถึง 618 คน และ มีเด็กต่างชาติมาเรียนที่วิทยาลัยอาชีวะ ประมาณ 428 คน ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่า ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ.คนใหม่ จะเข้ามาช่วยสานต่องานอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก ดร.สุเทพ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่จะนำพางานของ สอศ.ไปสู่ความสำเร็จได้.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 138