อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เลขาธิการกอศ.คนใหม่ เจาะปัญหาทวิศึกษา

“สุเทพ” สั่งผู้บริหารสอศ.ทำปฏิทินขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ลั่นดันอาชีวะ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เจาะปัญหาทวิศึกษาหวั่น เด็กออกกลางคันเพราะไม่ชอบเรียน จันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 15.48 น.


วันนี้(3 ต.ค.) ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)  กล่าว ตนจะเดินหน้าสายต่อนโยบายของรัฐบาล ในการทำให้อาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยตนได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้กลับไปดูแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้จัดทำไว้แล้ว ว่ามีจุดใดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม และให้จัดทำเป็นปฏิทินการทำงาน ที่สามารถตรวจสอบได้ว่า ในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนการทำงานมีความคืบหน้าและเห็นผลอย่างไรบ้าง เพื่อรายงานต่อพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบ  นอกจากนี้ก็จะมาดูว่างานที่ทำมาแล้ว มีเรื่องใดที่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง เช่น โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทวิศึกษา  ที่สอศ.ทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า เด็กในโรงเรียนมัธยม เมื่อเข้าร่วมโครงการก็มักจะสมัครเข้าร่วมโครงการแบบยกชั้นเรียน ซึ่งเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการออกกลางคันเกิดขึ้น เป็นต้น

“แนวทางในการทำงานของผมที่จะใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของสอศ. คือ ให้ทุกคนในสอศ. ทำงานเป็นทีม มีการสื่อสารแบบรอบด้านทั้ง 360 องศา และพัฒนาต่อยอดการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการศธ. โดยผมขอให้ผู้บริหารในสอศ.และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้งรัฐและเอกชน  ไปศึกษาปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และให้ส่งข้อมูลมาให้ผมวันที่  10 ตุลาคมนี้”ดร.สุเทพกล่าว 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    44%
  • ไม่เห็นด้วย
    56%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 534