อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

74 ม.เอกชนจัด ป.ตรีต่อเนื่อง2ปี

สมาคมอาชีวะเอกชน ร่วมมือ สมาคมอุดมศึกษาเอกชน เปิดให้ผู้จบ ปวส.เรียนต่อ ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ในมหาวิทยาลัยเอกชน 74 แห่ง พร้อมอ้อน สกอ.เปิดโอกาสให้ต่อถึงบัณฑิตศึกษา พุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13.55 น.

วันนี้ (12ต.ค.) รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สวทอ.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สวทอ.ได้มีการทำบันทึกความร่วมมือกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในราชูปถัมภ์ฯ(สสอท.) เพื่อให้ผู้ที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง 2 ปี)ได้ ในมหาวิทยาลัยเอกชน 74 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  ที่อนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษา  จัดหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) สำหรับปริญญาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นความรู้ ทักษะวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่จบระดับ ปวส.สามารถเรียนต่อยอดระดับปริญญาตรีได้ โดยใช้เวลา 2 ปี แทนที่จะเป็นการเทียบโอนรายวิชาเหมือนในอดีต

“ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะให้ความสำคัญกับความร่วมมือเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดความคล่องตัว โดยใช้ความเป็นเอกชนด้วยกันในการพัฒนาวิชาการ และบริการวิชาการร่วมกัน อย่างไรก็ตามนอกจากความร่วมมือของภาคเอกชนในการเปิดโอกาสการต่อยอดปริญญาตรีสายวิชาชีพแล้ว หากรัฐมุ่งที่จะให้ประเทศไทยพัฒนานวัตกรรมจากการปฏิบัติงานจริงและขยายผลต่อยอดได้ สวทอ.อยากเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) พัฒนาปริญญาโทและปริญญาเอกสายวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ซึ่งหลายประเทศ เช่น  เยอรมัน ไต้หวัน ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้จบสายวิชาชีพสามารถศึกษาต่อบัณฑิตศึกษาสายวิชาชีพได้ด้วย”รศ.ดร.จอมพงศ์ กล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 105