อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

 ทปอ.ยันปรับรับเด็กเข้ามหา'ลัยปี61  

ทปอ.มีมติเดินหน้าปรับรับเด็กเข้ามหา’ลัยปี61แน่นอน  ชี้มีระบบโควตา ใช้ข้อสอบกลาง และรับตรง พร้อมยืนยันใช้ ข้อสอบแกต-แพต แต่ ลดเหลือ 1 ครั้ง อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 16.45 น.

วันนี้( 30 ต.ค.)ศ.นพ.อุดม คชินทร  ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยผลการประชุม ทปอ.ครั้งที่ 5/2559  ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่า ที่ประชุมได้มีมติยืนยันระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2561 โดยมีขั้นตอนดำเนินการคัดเลือกเด็กดังนี้ 1. ระบบโควตาที่ไม่ใช้การสอบแต่จะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน เช่น โควตานักกีฬา เป็นต้น โดยดำเนินการช่วงเดือนต.ค.2560จากนั้นมหาวิทยาลัยจะต้อส่งรายชื่อให้ทปอ.เดือนธ.ค.2560  เพื่อตัดสิทธิ์ในระบบพรี -เคลียร์ริงเฮาส์

ศ.นพ.อุดม  กล่าวต่อไปว่า  2.ระบบการคัดเลือกใช้ข้อสอบกลาง ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)  เช่น ข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต การทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และการทดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือแพต และ การสอบสามัญ 9 วิชา นอกจากนี้จะมีการสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) ซึ่งการสอบทั้งหมดจัดสอบช่วงต้นเดือนมี.ค. 2561 โดยจัดสอบหลังจากที่นักเรียนเรียนจบการศึกษาแล้ว  จากนั้นต้นเดือนพ.ค.2561จะเริ่มระบบเคลียร์ริงเฮาส์ครั้งที่ 1 เวลาดำเนินการไม่น่าจะเกิน 1 เดือน จากนั้นเริ่มระบบเคลียร์ริงเฮาส์ครั้งที่ 2 โดยจะต้องดำเนินการคัดเลือกให้เสร็จสิ้นในเดือนมิ.ย.2561และ3.ระบบรับตรงที่เปิดให้มหาวิทยาลัยที่รับเด็กได้ไม่ตามจำนวนสามารถเปิดรับตรงได้ แต่ต้องไม่มีการไปจัดสอบเอง  อย่างไรก็ตามในการเข้ามหาวิทยาลัยในระบบดังกล่าวนักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น แต่ถ้านักเรียนยังไม่พอใจที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยที่เลือกไว้ก็สามารถที่จะมาเลือกเรียนที่ใหม่ได้ แต่จะต้องสละสิทธิ์ ที่เดิมก่อน
 
 “ ที่ประชุมมีมติยืนยันใช้ผลสอบแกตและแพตในการคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป ข้อสอบแกตและแพตมีคุณภาพและสามารถคัดเลือกเด็กเข้าเรียนได้ตามความถนัดของเด็กและเด็กสามารถที่จะเรียนต่อได้จบจบมหาวิทยาลัย ส่วนในปีการศึกษา 2561 จะลดจำนวนสอบแกตและแพตเหลือ 1 ครั้ง จากเดิมให้สอบปีละ 2  ครั้ง” ประธาน ทปอ. กล่าว  
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 60