อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

ศูนย์ศธ.ภาคยังไม่น่าพอใจ

“พิษณุ” ยังไม่พอใจการทำงานของศูนย์ ศธ.ภาค เล็งจัดประชุมชี้แจงเทคนิคการทำงานให้ ศธจ.-ศธภ. เพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.07 น.


วันนี้ (8 พ.ย.) ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงการตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค หรือ ศูนย์ ศธ.ภาค ว่า ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) ได้มอบหมายให้ตนรับผิดชอบดูแลศูนย์ดังกล่าวนั้น จากการรวบรวมข้อมูลผู้ติดต่อเข้ามายังศูนย์ฯ ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่จากศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และศึกษาธิการภาค (ศธภ.) สอบถามและขอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตั้งรอง ศธจ. หรือ แม้แต่การเบิกเบี้ยประชุม เป็นต้น ซึ่งทางศูนย์ฯก็จะให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฎิบัติได้ทันทีเพื่อไม่ให้งานหยุดชะงัก อย่างไรก็ตามสำหรับตนแล้วยังไม่พึงพอใจในการปฎิบัติงานของศูนย์ฯ เพราะคิดว่าน่าจะสามารถทำงานได้ฉับไวมากกว่านี้ จึงตนมีแนวคิดว่าอาจจะต้องมีการประชุม ศธจ. และ ศธภ.เพื่อแนะนำเทคนิค และแนวปฎิบัติในการทำงาน เพื่อจะได้รู้หลักในการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19