อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

คะแนนพิซ่าปี 2015การอ่านเด็กไทยอาการหนัก

คะแนนการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติของไทยต่ำเป็นปกติ ด้านการอ่านอาการหนักขึ้น เหตุเพราะทดสอบผ่านหน้าคอมพิวเตอร์ นายกฯรู้ปัญหาสั่ง ศธ.เร่งแก้ไข ด้าน “ธีระเกียรติ” รก.เสมา 1 เชื่อเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 16.31 น.


วันนี้ (7ธ.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เข้าร่วมกับ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพสำหรับการแข่งขันในอนาคต ตั้งแต่ปี 2000  และประเมินต่อเนื่องทุก 3 ปี นั้น สำหรับการประเมิน PISA ปี 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 72 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based assessment หรือ CBA) เต็มรูปแบบ โดยประเทศไทยได้เริ่มเก็บข้อมูลมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558  จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปี จำนวน 8,249 คน ใน 273 โรงเรียนของทุกสังกัดการศึกษา  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบทดสอบที่ประเมินความสามารถในการใช้ ความรู้และทักษะด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  รวมถึงยังมีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียน

รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า  ผลการประเมิน PISA 2015 ประเทศที่อยู่ใน 5 อันดับแรกหรือ Top 5 ของแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์  คือ  สิงคโปร์  556 คะแนน   ญี่ปุ่น 538 คะแนน เอสโตเนีย 534 คะแนน  จีนไทเป 532 คะแนน  และฟินแลนด์ 531 คะแนน  ด้านการอ่าน คือ สิงคโปร์ 535 คะแนน   แคนาดา  527 คะแนน  ฮ่องกง 527 คะแนน ฟินแลนด์  526 คะแนน และไอร์แลนด์ 521 คะแนน  ส่วนด้านคณิตศาสตร์  คือ  สิงคโปร์ 564 คะแนน  ฮ่องกง 548 คะแนน  มาเก๊า 544 คะแนน  จีนไทเป 542 คะแนน และญี่ปุ่น  532 คะแนน สำหรับประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน) การอ่าน 409 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน) และคณิตศาสตร์ 415 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 490 คะแนน)  และเมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนในภาพรวมตั้งแต่การประเมินรอบแรกจนถึงปัจจุบัน  พบว่า ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของไทยไม่เปลี่ยนแปลง  ส่วนด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กลุ่มโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ของไทย ได้คะแนนวิทยาศาสตร์ 567 คะแนน การอ่าน 537 คะแนน และคณิตศาสตร์ 556 คะแนน  ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงในระดับเดียวกับกลุ่มบนสุดห้าอันดับแรก ขณะที่กลุ่มโรงเรียนสาธิต วิทยาศาสตร์ได้ 510 คะแนน การอ่าน 494 คะแนน และคณิตศาสตร์ 503 คะแนน ซึ่งมีสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD  ส่วนกลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ ยังคงมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD  

"คะแนนของไทยแทบจะไม่ต่างจากครั้งที่ผ่านมา แต่ครั้งนี้คะแนนด้านการอ่านของเด็กไทยลดลง ซึ่งไม่ใช่เพราะเด็กไทยอ่านไม่เข้าใจ แต่เป็นเพราะระบบการทดสอบเปลี่ยนเป็นการอ่านผ่านคอมพิวเตอร์  โดยผมได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว นายกฯก็มีความเป็นห่วง และเร่งให้ ศธ.ดำเนินการแก้ปัญหา ซึ่งผมรู้แล้วว่า เกิดจากความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพราะประเทศไทยมีรูปแบบโรงเรียนที่มีความหลากหลาย และศธ.จะพยายามจะแก้ปัญหานี้ให้ได้  โดยตั้งเป้าหมายว่าในอีก 15 ปีข้างหน้า คะแนนการประเมิน PISA ของประเทศไทยในแต่ละด้านจะทำได้เพิ่มขึ้น 100 คะแนนแน่นอน"นพ.ธีระเกียรติ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 97