อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

ยูเนสโกชื่นชมไทยจัดการศึกษาผู้ใหญ่ได้ดี

โฆษกศธ. เผยผลประชุมร่วมกับสมาชิกองค์การยูเนสโก 12 ประเทศ เห็นชอบร่วมกันจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต ร่วมสร้างหลักสูตรกลางป้องกันความรุนแรงสุดโต่ง อังคารที่ 3 มกราคม 2560 เวลา 11.51 น.

วันนี้(3 ม.ค.) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ในฐานะโฆษก ศธ.เปิดเผยว่า จากการเดินทางไปร่วมประชุมสภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม 12 ประเทศ ได้แก่ แอฟริกาใต้ โบลิเวีย บราซิล กรีซ คูเวต ลัตเวีย มาดาร์กัสการ์ มองโกเลีย โอมาน โรมาเนีย สวิตเซอร์แลนด์ และไทย ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต โดยเฉพาะในปี 2560 ที่ต้องการจะพัฒนาเครื่องมือ มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นหลักสูตรกลางที่ประเทศสมาชิกสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ เช่น หลักสูตรด้านการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรสะเต็มศึกษา หลักสูตรเพื่อการอ่านและการเขียน การศึกษาสำหรับเยาวชนและวัฒนธรรม รวมถึงหลักสูตรการป้องกันความรุนแรงสุดโต่งด้วยการส่งเสริมค่านิยมอันเป็นสากล เป็นต้น

รองปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า จากการร่วมประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยา ซึ่งจะเป็นศูนย์ความรู้เรื่องระบบประสาทการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย โดยจะมีการนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้ในการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพราะสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็กควรเริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก ขณะเดียวกันจะมีการสร้างองค์ความรู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วย อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้ชื่นชมประเทศไทยในการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ หรือการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25