อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

การ์ตูนแอนิเมชัน"จิตตนคร"เตรียมฉายวันเด็กนี้

ซิป้าสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร”เสร็จแล้ว 30 ตอน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 เตรียมฉายให้เด็กได้ชมในงานวันเด็กแห่งชาติ 14 ม.ค.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล  พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 15.42 น.

 วันนี้(12 ม.ค.)พระศากยวงศ์วิสุทธิ์(อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  เปิดเผยว่า ตามที่วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ร่วมกับกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือซิป้า จัดสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง“เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โดยได้จัดทำขึ้นมา 1 ตอน และได้นำไปฉายให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับชมแล้วนั้น ขณะนี้ทางซิป้าได้สานต่อโครงการดังกล่าวและได้จัดสร้างเสร็จแล้ว จำนวน  30 ตอน ความยาวตอนละ 20 นาที  เพื่อนำมาเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องของจิต รวมทั้งการรู้จักตัวของเราเอง
               
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าวต่อไปว่า ที่สำคัญยังเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเคยมีพระราชดำริต่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ว่า หนังสือสอนพระพุทธศาสนายากเกินไปแก่สมองเด็ก ให้เด็กเล็ก ๆ จำประวัติมากเกินไป อย่างสอนอริยสัจแก่เด็กเล็ก ๆ เหมือนจะให้เด็กเป็นพระอรหันต์ จะทำให้เด็กเข้าใจได้อย่างไร น่าจะสอนบทธรรมง่ายๆ ที่เป็นประโยชน์ในการอบรมเด็กด้วย เช่น ความเพียร และน่าจะจัดเป็นหลักสูตรสูงขึ้นไปโดยลำดับ แทรกพุทธประวัติ นิทานชาดก บทสอนพุทธศาสนา ได้มีจัดไว้ทำนองนี้ น่าจะทำแจกหรือมีจำหน่ายถูกๆ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ  จึงสนองพระราชดำริโดยพระนิพนธ์หนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลกขึ้นมา ใช้ภาษาง่ายๆที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เข้าถึงเด็กและเยาวชน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพิมพ์เรื่อง “จิตตนคร นครหลวงของโลก” เพื่อเผยแพร่ในหลายวาระ
               
นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผอ.สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือซิป้า รักษาการแทนผอ.ซิป้า กล่าวว่า ทางซิป้าได้เริ่มทดลองฉายการ์ตูนแอนิเมชัน เมืองเนรมิตแห่งจิตตนครให้ประชาชนได้ดูในงานนิทรรศการของสมเด็จพระสังฆราช ปรากฏเสียงตอบรับดีเกินคาด ทางซิป้าจึงได้ให้การสนับสนุนการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” ครบทุกตอน เพื่อตั้งใจเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชันชุดดังกล่าวให้เข้าถึงประชาชนทุกคน จากนั้นจะขยายไปยังต่างประเทศแปลเป็นภาษาต่าง ๆให้สมกับที่กล่าวกันว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก ที่สำคัญทางซิป้าจะได้จัดฉายการ์ตูนแอนิเมชันดังกล่าวในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 42