อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

วัดสระเกศฯปั้นพระสงฆ์รุ่นใหม่ทำงานเชิงรุก

วัดสระเกศรำลึกชาตกาลครบรอบ สมเด็จเกี่ยว ปีที่ 89 จัดอบรมส่งเสริมพระรุ่นใหม่เน้นการเผยแผ่ศาสนาเชิงรุก เข้าถึงประชาชน หวังสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนา พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 15.55 น.

วันนี้(12 ม.ค.)พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในฐานะเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาพระวิทยากรกระบวนธรรม รำลึกชาตกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ปีที่ 89 ที่วัดสระเกศฯ พร้อมทั้งกล่าวเปิดการสัมมนา ว่า เนื่องในวันคล้ายวันครบอายุวัฒนมงคลของสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ 11 ม.ค.ของทุกปีจะมีการจัดสัมมนาพระวิทยากรกระบวนธรรมของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมฯ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้จากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ กลุ่มพระวิทยากรกระบวนธรรม และเครือข่ายของพระธรรมทูตอาสาของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดมุมมองที่ดีของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์ ซึ่งการทำงานของพระวิทยากร และเครือข่าย จะต้องทำงานในลักษณะของการปฏิวัติทางความคิดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องเดินหน้าเข้าหาประชาชนในลักษณะจับเข่าคุย ซึ่งเปรียบได้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคแรก ที่เดินเข้าหาเพื่อโปรดพระปัญจวัคคีย์
   
พระราชกิจจาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้การเดินเข้าหาประชาชนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เป็นข้อดีที่พระสงฆ์จะได้ทำความเข้าใจกับประชาชน ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนจินตนาการภาพของพระสงฆ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน ดังนั้นพระวิทยากร และเครือข่ายของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมฯ จึงเปรียบได้กับพระสงฆ์ยุคใหม่ เป็นเมล็ดพันธุ์ทางความคิดใหม่ ที่ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 314