อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

สพฐ.เริ่มวางเส้นทางชีวิติเด็กตั้งแต่ป.6

“การุณ” เดินหน้าหนุนนโยบาย นายกฯ สั่งครูประจำชั้นสังเกตความถนัดนักเรียนรายคน พร้อมแนะแนวแบบเข้ม เพื่อวางแผนเส้นทางชีวิตเด็กตั้งแต่ชั้น ป.6 พุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.01 น.

วันนี้ (25 ม.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้หารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ถึงข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดูแลและสอนให้เด็กรู้เส้นทางการศึกษา เพื่อจะได้รู้เส้นทางชีวิตของตนเองว่าเรียนแล้วจะเลือกประกอบอาชีพอะไร เส้นทางไหน โดยเห็นตรงกันว่าจะใช้กระบวนการแนะแนวแบบเข้ม ซึ่งครูประจำชั้นจะมีบทบาทสำคัญเพราะมีความใกล้ชิดเด็ก ต้องสังเกตพฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคลผ่านกิจกรรมต่างๆที่ให้เด็กได้ทดลองทำ ว่ามีความสนใจในอาชีพอะไร มีศักยภาพในด้านไหน และประสานพ่อ แม่ และผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันวางเส้นทางการศึกษาของลูก และสนับสนุนให้เด็กเดินไปสู่เส้นทางที่ต้องการ

“สพฐ.จะขอความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ในการทำเครื่องมือเพื่อวัดแววความถนัด ที่มีกิจกรรมเชื่อมโยงกับอาชีพต่างๆ พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมให้เด็กได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงในอาชีพนั้นๆ เพื่อเด็กจะได้รู้ว่าตนเองถนัดหรือไม่ มีศักยภาพ มีทักษะความรู้อะไร อาชีพนั้นๆเป็นอาชีพในฝันจริงหรือไม่ เช่น อยากเป็นหมอแต่กลัวเลือด เมื่อเป็นไม่ได้เด็กจะได้มีเส้นทางไปสู่อาชีพอื่น วิธีการนี้ครูก็สังเกตได้ว่าเด็กถนัดจริงหรือไม่ ถ้าถนัดก็จะได้พูดคุยกับพ่อ แม่ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ เพื่อร่วมกันวางเส้นทางการศึกษาของลูก ก็จะมีการจัดระบบให้เห็นเส้นทางที่ชัดเจนตลอดแนว ทั้งการไปสู่เป้าหมายอาชีพที่ต้องการ หรือ หากจะเปลี่ยนเส้นทางก็มีทางเลือกให้เดินไปสู่การทำงานที่ตรงกับความสามารถและความต้องการของเด็กอย่างแท้จริง” เลขาธิการ กพฐ. กล่าวและว่า สพฐ.จะตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแผน วิธีการปฏิบัติงานและคู่มือสำหรับครู โดยตั้งเป้าหมายว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเริ่มกับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นไป.
 

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 108