อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

ศธ.ตีปี๊บแจงกฎหมายใหม่เด็กรู้ทันกู้ กยศ.

ปลัด ศธ.แจง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับใหม่ ส่งผลดี เตรียมสร้างความเข้าใจครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รู้ว่ากู้เงินเรียนต้องใช้คืน เบี้ยวไม่ได้ อังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 14.05 น.

วันนี้ (31 ม.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น ส่งผลให้ต่อไปกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)สามารถขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อติดตามทวงหนี้ ผู้กู้ยืมได้ ซึ่งขณะนี้มีผู้ค้างชำระหนี้ กยศ.ประมาณ 1 ล้านคน และกรมสรรพากรก็สามารถแจ้งให้องค์กรนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาสามารถหักเงินเดือนของผู้กู้มาชำระหนี้ได้ ซึ่งจะทำให้การติดตามและการชำระหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเงินหมุนเวียนกลับเข้ากองทุนมากขึ้น ทั้งนี้ ต่อไปการกู้ยืม กยศ. ผู้กู้จะต้องเซ็นยินยอมให้หักเงินชำระหนี้ด้วย

“ศธ.จะเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครู อาจารย์ สถานศึกษา ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อให้เข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ในเรื่องการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ว่า ควรปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังกู้ยืมอย่างไรบ้าง โดยจะมีการเน้นเป็นพิเศษในเรื่องความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ ที่จะต้องมีวินัยในการชำระหนี้เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนส่งต่อให้รุ่นน้องได้กู้ยืมเรียนต่อไป”ดร.ชัยพฤกษ์กล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17