อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก

"สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ส่งสาส์นประชุมพระธรรมทูตทั่วโลก เตือนให้ระวังสื่อออนไลน์ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา เน้นย้ำตั้งรับให้ดีมีสติรู้ทัน ขณะที่พระธรรมทูตออกปฏิญญาไครส์ทเชิร์ต คณะสงฆ์จะรักษาพระธรรมวินัยด้วยชีวิต เรียกร้องหากออกกฎหมายใดขอให้ถามคณะสงฆ์ จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.11 น.


วันนี้(20 มี.ค.) มีการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย ที่วัดพุทธสามัคคี เมืองไครส์ทเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระธรรมทูตไทยจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม ในการนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมส. ได้ส่งสาส์นถึงที่ประชุม ว่า  ​สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากการเผยแพร่คำสอนที่ไม่ถูกต้องทางสื่อออนไลน์ ที่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย และเชื่อง่าย โดยมิได้ไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลความจริง อีกทั้งกระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ส่งผลกระทบมาถึงพระพุทธศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งพระธรรมทูตไทยย่อมทราบดี เราจะมีวิธีตั้งรับหรือใช้สิ่งเหล่านี้อย่างไร อย่างมีสติรู้เท่าทัน และอาจช่วยแก้ไขให้ประชาชนมีสติรู้เท่าทัน มิให้ตกอยู่ในอำนาจของราคะ โทสะ โมหะ ที่แอบแฝงมากับสิ่งเหล่านี้ จึงขอเชิญชวนทุกรูป ได้ช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมา เพื่อช่วยโลกคือสังคมไม่ให้วินาศ ขอฝากโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันสานต่อสืบไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้มีมติออกปฏิญญาไครส์ทเชิร์ต ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาส 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ เพื่อรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ เยือนประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ พ.ศ.2505 ด้วยการร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พศ. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และมีมติเห็นชอบร่วมกันว่าจะรักษาพระธรรมวินัยยิ่งด้วยชีวิตเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนในภูมิภาคโอเชียเนียและชาวโลก โดยขอเรียกร้องพุทธบริษัทและหน่วยงานรัฐได้ทำความเข้าใจในพระธรรมวินัย เพื่อจะได้เป็นหลักการและเหตุผลในกรณีจะออกกฏหมายหรือ พ.ร.บ.ประการสำคัญควรได้รับความเห็นชอบจากองค์กรสูงของสงฆ์ด้วย และ ยังขอให้อาณาจักรและศาสนจักรต้องช่วยสนับสนุนและยกย่องการเผยแผ่พระธรรม พร้อมกันนี้ยังได้เสนอให้มีการประชุมพระธรรมทูตทั่วโลก โดย มจร. สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พศ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อระดมความคิดเห็นอันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป
 
 
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 39