อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

สร้างโมเดลจัดการศึกษาเอกชน

เลขาธิการ กช.เดินสายแจงนโยบายการศึกษาเอกชน เตรียมสร้างโมเดลการจัดการศึกษาเอกชนให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ หวังเชื่อมโยงการจัดการศึกษาทั้งระบบ อังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 11.36 น.

วันนี้ (21 มี.ค.) ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า จากการประชุมมอบนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน สัญจร 4 ภูมิภาค ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ย้ำถึงแนวทางการจัดการศึกษาเอกชนตามนโยบายรัฐบาล ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และได้หารือนอกรอบร่วมกับเครือข่ายการศึกษาเอกชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนในอนาคตจะมีแนวทางขับเคลื่อนอย่างไร ซึ่งตนต้องการได้รูปแบบการจัดการศึกษาเอกชนที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และที่จังหวัดขอนแก่น ก็มีโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ ประมาณ 150 แห่ง ดังนั้น เราจึงได้วางแผนการทำงานคิดโมเดลการจัดการศึกษาเอกชนสำหรับจังหวัดขอนแก่นขึ้น

เลขาธิการ กช. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)ให้มาเป็นแกนนำขับเคลื่อนโมเดลการจัดการศึกษาเอกชนสำหรับจังหวัดขึ้น เพราะเราต้องการบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนทั้งหมด เนื่องจากที่ผ่านมาภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก็มีการจัดการศึกษา แต่ยังขาดความเชื่อมโยงในการทำงานร่วมกัน เช่น การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จะมีการวางแผนร่วมกันอย่างไร เป็นต้น เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและไม่กระทบกับโรงเรียนเอกชน เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มโรงเรียนเอกชนยังได้สะท้อนปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่ด้วย แต่ตนย้ำว่าแม้จะการทำงานจะมีปัญหาเกิดขึ้น แต่ไม่ควรมองตัวปัญหาเพียงอย่างเดียว แต่ขอให้นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นพื้นฐานการต่อยอดพัฒนาการศึกษาเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 4