อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เสนอ"โขน-นวดไทย"เป็นมรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้

ครม.ไฟเขียวห้ วธ.เสนอโขน-นวดไทย ขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เร่งนำเสนอเอกสารไปปารีส ภายใน 31 มี.ค. อังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 17.01 น.

วันนี้(28มี.ค.)นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม( วธ.) นำเสนอโขนและนวดไทย ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก โดยหลังจากนี้ วธ.จะนำเสนอเอกสารโขนและนวดไทยไปยังยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามข้อกำหนดของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ จากนั้นจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาอีกอย่างน้อย 1 ปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลในการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ โดยในปี 2560 จะมีการประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่ 12 ในวันที่ 4-8 ธ.ค. 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

นายวีระ กล่าวอีกว่า โขน ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย ประเภทศิลปะการแสดง เมื่อปี 2552 ซึ่งการเสนอโขนขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมครั้งนี้ เป็นไปตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนดในมาตรา 2 ของภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ใน 3 ประเภท ได้แก่ ศิลปะการแสดงการปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม งานเทศกาล และงานช่างฝีมือดั้งเดิม ขณะที่นวดไทย ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย สาขาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล เมื่อปี 2554 ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์ดั้งเดิมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น และการรักษาทางเลือกควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพตามแบบแผนตะวันตกสมัยใหม่ โดยจารึกวัดโพธิ์ปรากฏความรู้เกี่ยวกับตำรานวดแผนโบราณวัดโพธิ์และได้รับการประกาศเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและได้รับการประกาศเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก เมื่อปี 2554 สำหรับการนำเสนอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกนั้นนวดไทยตรงตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ยูเนสโกกำหนดไว้ในมาตรา 2 ของภาคีอนุสัญญาฯ ในประเภทของความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 31