อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

จับฉลากเข้าม.1 ปี 60 ไม่คึกคักเด็กน้อย

สพฐ.กำหนดจับฉลากเข้า ม.1โรงเรียนดัง พร้อมกันทั่วประเทศวันนี้ บรรยากาศไม่คึกคัก เด็กน้อย รร.สุรศักดิ์มนตรี จับฉลากน้อยกว่าเก้าอี้ว่างรับทั้งหมด เด็กยังไม่มีที่เรียนแจ้งความจำนง ขอรับจัดสรรที่นั่งเรียนได้ตั้งบัดนี้ถึงวันที่ 20 เม.ย.ที่เขตพื้นที่ฯ และโรงเรียนทั่วประเทศ ศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.32 น.

วันนี้ (7 เม.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศ  16 โรงเรียน ที่เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีการจับฉลากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดำเนินการจับฉลากพร้อมกัน
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ผู้ปกครองและนักเรียนทยอยเดินทางมาตั้งแต่เวลา 06.20 น.เพื่อรายงานตัวเข้ารับการจับฉลาก โดยผู้ปกครองและนักเรียนต่างสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและ อนุสาวรีย์จอมพล มหาอำนาจ เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เพื่อขอพรก่อนจับฉลาก  ซึ่งปีนี้มีนักเรียนมีสิทธิ์จับฉลาก 110 คน มีที่นั่งรับได้ 80 คน แต่จนถึงเวลา 09.00 น.โรงเรียนปิดประตูปรากฎว่ามีนักเรียนมารายงานตัว 46 คน ดังนั้น โรงเรียนสรุศักดิ์มนตรีจึงประกาศรับนักเรียนทั้งหมดเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1 สร้างความดีใจ และเรียกรอยยิ้มทั้งเด็กและผู้ปกครองที่ไม่ต้องลุ้นจับฉลาก
         นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม กล่าวว่า ภาพรวมการจับฉลากทั่วประเทศเรียบร้อยดี  โดยในกรุงเทพฯมี 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 2 กรุงเทพฯ ที่จัดให้มีการจับฉลาก ซึ่งที่โรงเรียนสุรศักดิ์ มีเด็กมารายงานตัว 46 คนจึงรับไว้ทั้งหมด ส่วนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมัคร 151 คน มารายงานตัว 121 รับได้ 32 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมัคร 75 คน มารายงานตัว 73 คน  รับได้ 52 คน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมัคร 74 คน มารายงานตัว 47 รับได้ 17 คน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สมัคร 203 คน มารายงานตัว 162 คน รับได้ 55 คน โรงเรียนพรตพิทยพยัต สมัคร 158 คน มารายงานตัว 107 คน รับได้ 70 คน  อย่างไรก็ตาม การจับฉลากของ สพม.2 ครั้งนี้ถือว่ามีเด็กน้อยที่สุดเท่าที่เคยดำเนินการมา ทั้งนี้ สาเหตุสืบเนื่องจากที่ผ่านมาอัตราการเกิดลดลง เด็กในช่วงอายุที่จะเข้าม.1 ในปีนี้จึงลดลงตามไปด้วย อีกทั้ง เด็กต่างจังหวัดก็ไม่ได้ย้ายถิ่นมาเรียนในกรุงเทพฯ เพราะโรงเรียนในต่างจังหวัดก็มีคุณภาพ มาตรฐานใกล้เคียงกัน การเลือกเรียนใกล้บ้าน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการเดินทางไกล
         ด้าน นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า ปีนี้มีเด็กมาจับฉลากน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมโรงเรียนในสังกัด สพม.2 ทั้งสิ้น 52 โรงเรียน มีเด็กสมัครประมาณ 27,000 คน อัตรารับประมาณ 20,300 คน สมัครเกินจำนวนประมาณ 6,000 คน ซึ่งเด็กที่ไม่มีที่เรียน สามารถยื่นขอรับจัดสรรได้ที่โรงเรียน หรือ สพม.2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  20 เม.ย.นี้ โดยโรงเรียนจะจัดสรรเด็กกลุ่มนี้ไปยังโรงเรียนในสหวิทยาเขตได้แก่ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา และโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม และยืนยันว่าเด็กทุกคนมีที่เรียนแน่นอนขอเพียงไม่เลือกโรงเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ยังกำหนดสัดส่วนการจับฉลากไว้เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กๆ แต่อาจจะพิจารณาปรับลดจำนวนรับลง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในต่างจังหวัด ที่มีการจับฉลากอีก 10 โรง ได้แก่ สังกัด สพม. เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ โรงเรียนบางบัวทอง โรงเรีนนเบญจมราชานุสรณ์ โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 4 คือ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จ.สระบุรี สพม. เขต 26 คือ โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม สพม. เขต 28 คือ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ สพม. เขต 30 ได้แก่ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โรงเรียนภูเขียว และ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  โดยนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนสามารถขอรับการจัดสรรได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เม.ย.2560 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนและรายงานตัว วันที่ 23 เม.ย.นี้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น