อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

สพฐ.จ้างครูเกษียณต่ออีก5เดือน

“การุณ”ส่งหนังสือถึงเขตพื้นที่ดำเนินการจ้างครูเกษียณโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินต่ออีก 5 เดือน พุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13.55 น.

วันนี้ (12 เม.ย.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ.04009/ว 2150 ถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ให้ดำเนินการเรื่องการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จ้างครูที่เกษียณอายุราชการแล้วมาเป็นครูอัตราจ้างเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ภายใต้โครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 ซึ่ง สพฐ.ได้แจ้งให้ สพท.และ สศศ.ดำเนินการได้คัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีจิตวิญญาณความเป็นครู มาทำหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาที่จำเป็นและขาดแคลน โดยเน้นในกลุ่มวิชา/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษก่อน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า การดำเนินการรอบแรกกำหนดระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2559 ถึงวันที่ 31 มี.ค.2560 ขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงให้ สพท.และสศศ.ดำเนินการจ้างครูฯ กลุ่มดังกล่าวเป็นรอบที่สอง โดยระยะเวลาดำเนินการ 5 เดือนเช่นเดิม คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ถึง 30 ก.ย.2560

" การจ้างครูที่เกษียณอายุราชการแล้วมาเป็นครูอัตราจ้าง สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้ดีพอสมควร ขณะนี้เมื่อสิ้นสุดโครงการระยะแรกแล้ว ดังนั้นการดำเนินการโครงการต่อระยะที่สองเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนครูได้ต่อเนื่อง เพราะครูกลุ่มนี้มีจำนวนหลายพันคน" นายการุณ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    52%
  • ไม่เห็นด้วย
    48%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 673