อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

"กฤษณพงศ์"ไม่หนักใจบริหารมก.

“กฤษณพงศ์ กีรติกร ” นายกสภามก.คนใหม่ เตรียมหารือผู้บริหารมหาวิทยาลัย 20 เม.ย.นี้ เพื่อดูกฏหมายเกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูล เสนอสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ เผยไม่หนักใจทำงานกับคน ม.เกษตร เพราะคุ้นเคยกันดี พุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 17.05 น.

วันนี้ (19 เม.ย.) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) คนใหม่ เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 เม.ย.นี้ ตนจะหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่ามีประเด็นอะไรที่จะต้องเร่งดำเนินการบ้าง เนื่องจาก มก. มีกฎหมายการบริหารงานของตนเอง คือ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ ดังนั้น ต้องมาดูว่ามีอะไรที่ต้องเร่งดำเนินการก่อนและหลัง หรือมีอะไรที่ยังไม่ได้ดำเนินการบ้าง เพื่อจะได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆก่อนที่จะสรุปและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่พิจารณา รวมทั้งต้องขอดูรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจะได้มาร่วมมือกันบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไป อย่างไรก็ตามตนไม่หนักใจในการเข้ามาบริหารงานครั้งนี้ เพราะคุ้นเคย และทำงานร่วมกับผู้บริหาร บุคลากรของ มก.มาตลอด ในฐานะนักวิชาการด้านการศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กว่า 2 ปีที่ผ่านมา มก.มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาเป็นระยะๆ จนทำให้ไม่มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยตัวจริงเป็นเพียงการตั้งรักษาการอธิการบดีมาปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่สภามหาวิทยาลัยก็หมดวาระลง ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของ มก. และ ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของ มก. จำนวน 16 ราย โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นนายกสภาฯ นายกฤษฎา บุณยสมิต ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ พลโทชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ดร.พีรเดช ทองอำไพ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง นายลักษณ์ วจนานวัช พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน และศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 72