อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

มหาเถรฯกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวงปี60

มหาเถรสมาคมกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปี60 นักธรรมตรี 29ก.ย.-2ต.ค. นักธรรมโท-เอก 5-8 พ.ย. ขณะที่ธรรมศึกษาทุุกระดับชั้นสอบ 9 พ.ย. ส่วนความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.อุปภัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนายังไม่คืบหน้า พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 16.35 น.

วันนี้( 20 เม.ย.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยภายหลังการประชุม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. พร้อมด้วยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษกพศ. ร่วมแถลงผลการประชุมมส. โดยนายประดับ กล่าวว่า มส.เห็นชอบกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวงประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชพิธฯ กรรมการมส. ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เสนอจัดสอบนักธรรมชั้นตรีวันที่ 29-30 ก.ย. และวันที่ 1-2 ต.ค.นักธรรมชั้นโท-เอก สอบวันที่ 5-8 พ.ย. และกำหนดสอบธรรมศึกษาทุกระดับชั้นวันที่ 9 พ.ย. และมส.ยังเห็นชอบการจัดสอบบาลีสนามหลวงในสนามสอบรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะจัดสอบระดับเปรียญธรรม(ป.ธ.) 1-2 ประโยค ถึงระดับประโยคป.ธ.5 กำหนดสอบครั้งแรกวันที่ 20-22 พ.ค. กำหนดสอบซ่อมวันที่ 28-30 มิ.ย.

ต่อข้อถามถึงกรณีที่มส.ตั้งผู้แทนมส. 3 รูป พิจารณาเนื้อหารายละเอียดของร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ที่ผ่านการพิจารณาของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อทำความเห็นเสนอกลับไปนั้น พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า การพิจารณาของกรรมการมส.ทั้ง 3 รูปในเรื่องดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นในเรื่องนี้จึงยังไม่มีความคืบหน้า

พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวถึงการประชุมผู้บริหารพศ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในวันที่ 25 เม.ย.นี้ ด้วยว่า จะเป็นการมอบนโยบายตามกรอบการทำงานตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เน้นการกระจายอำนาจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ปราศจากการทุจริต ทั้งนี้จะมีการมอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ในการทำหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้การทำงานคุ้มครองพระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพมากกว่าแนวทางเดิมๆที่ผ่านมา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 1.34K