อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

วธ.นำมิติศาสนาเทิดพระเกียรติกษัตริย์ไทย

"ธนะศักดิ์" นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร ลานคนเมือง กทม.เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ 235 ปี เทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.02 น.

วันนี้( 21 เม.ย.) ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดกิจกรรมในมิติศาสนา เนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ 235 ปี โดยกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 236รูป เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ที่พระพุทธศาสนาสามารถดำรงอยู่ได้มาเป็นเวลานาน โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ผู้บริหาร วธ.ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธี โดยพล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า การทำนุบำรุงศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทย ด้วยการสร้างวัด บูรณปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ ซึ่งชาวไทยถือเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ ทำให้พุทธศาสนิกชนมีความเลื่อมใส น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต ส่งผลให้สังคมไทยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
           
ต่อมาเวลา 8.30น.ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลพิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 21– 25 เม.ย.2560 ณ สถานที่ต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศนเทพวนาราม วัดชนะสงคราม วัดสระเกศ วัดราชนัดดาราม เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร สวนสันติชัยปราการ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมมงคลชีวิต ถือเป็นการท่องเที่ยวบนเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา เปิดประสบการณ์ชีวิต สัมผัสวิถีธรรม วิถีวัฒนธรรม อีกทั้งช่วยสานสัมพันธ์ในครอบครัว ปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เด็กและเยาวชน โดยได้จัดรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. ให้บริการรถรับ-ส่ง ฟรี ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. สามารถสอบถามได้ที่โทร. 0-2422-8812 หรือhttps://www.dra.go.th/th/Rattanakosin
           
จากนั้นเวลา 09.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ นายวีระ เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในฐานะที่ทุกพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภก และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของศาสนิกชนทุกศาสนา ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นมงคลตามหลักของแต่ละศาสนา โดยเริ่มจากศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์สวดถวายพระพร และศาสนาซิกข์ สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 49