อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

เริ่มสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คนในกศจ.แล้ว

“ปนัดดา” ลงนามคำสั่ง สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. ชี้ ต้องดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.เพียงแห่งเดียว ห้ามเป็นซ้ำซ้อน พร้อมเดินหน้าเคลื่อนงานการศึกษาระดับภูมิภาคได้ อังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

 วันนี้ (25 เม.ย.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(คปภ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศ คปภ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คปภ. เกี่ยวกับการได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) เพื่อให้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.มีจำนวน 6 คน โดย3 คนสรรหามาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ส่วนอีก 3 คน คัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถช่วยเหลืองาน กศจ.ได้ โดยในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพนั้นจะต้องเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีพระราชบัญญัติควบคุม ที่สำคัญผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 คน สามารถดำรงตำแหน่งได้เพียง กศจ.เดียว ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะต้องเร่งดำเนินการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ คปภ.ภายในวันที่ 4 พ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดังนั้นในวันที่ 5 พ.ค. 2560 กศจ.ใดที่มีผู้ทรงคุณวุฒิครบแล้วก็สามารถปฎิบัติงานได้ทันที

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16