อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

สอศ.ปรับวิธีเรียนประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปรับวิธีเรียนประวัติศาสตร์ไทยให้ไม่น่าเบื่อ ไม่เน้นท่องจำ แต่ต้องสร้างวีคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้เรียน จันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.42 น.

วันนี้ (8 พ.ค.) นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเน้นย้ำให้ภาคการศึกษาและทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ รัฐบาลจึงน้อมนำแนวพระราชดำริมากำหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษานั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และเกิดความตระหนักรู้คุณค่า รวมถึงความสำคัญในประวัติศาสตร์การสร้างชาติของพระมหากษัตริย์ไทย โดยจัดอบรมใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จากนั้นจะมีการอบรมครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์และครู อาจารย์ รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาต่อไป
     
รองเลขาธิการ กอศกล่าวต่อไปว่า ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นั้น สอศ. กำลังมองว่าจะต้องมีการปรับรูปแบบและวิธีการโดยจะมีการพัฒนาครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนได้อย่างถูกต้อง และให้เกิดการเรียนที่ไม่น่าเบื่อเป็นการเรียนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง ที่สำคัญนักเรียนนักศึกษาต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยไม่ใช่การท่องจำแต่เรียนแล้วมีวิธีการคิด การตัดสินใจ อย่างเป็นระบบและรู้ว่าคนในอดีตคิดอย่างไรจึงทำให้ประเทศชาติดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งถ้านักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเหล่านั้นได้ก็จะเห็นถึง ความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง และความเสียสละของบรรพบุรุษ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นประโยชน์ในการดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุข รวมถึงช่วยให้ประเทศชาติมีความยั่งยืนสถาพรยิ่งขึ้น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18