อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

หลักสมาธิพุทธแก้ความเครียด-ลดความดันได้จริง

นักวิทยาศาสตร์บูรณาการใช้การฝึกสติของพระพุทธเจ้า บำบัดความเครียดผู้ป่วยทางใจชาวอเมริกัน ชี้ ได้ผลดีต่อสุขภาพจิต ต้านอนุมูลอิสระ ลดความดันร่างกายได้จริง จันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.07 น.

วันนี้(8 พ.ค.)จากการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "สติ : วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา" ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพ นายกาบอร์ เฟสกัส ประธานสมาคมสติและการประยุกต์ใช้สติตามวิถีจิตปฏิบัติแห่งประเทศฮังการี บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวปฏิบัติเบื้องต้นในการฝึกสติเพื่อลดความเครียด ตามแบบดั้งเดิมและวิถีร่วมสมัยในโลกและที่ประเทศฮังการี : แนวโน้มใหม่ของการบูรณาการธรรมะและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน” ว่า พระพุทธศาสนา ไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ สติ คือ วิถีที่เป็นอยู่และเห็นอยู่อย่างเข้าใจลึกซึ้งถึงธรรมชาติของจิตใจและร่างกายตามเป็นจริง แนวทางการใช้สติเพื่อลดความเครียด (Mindfulness-based Stress Reduction) หรือ เอ็มบีเอสอาร์ พัฒนาขึ้นโดย จอน กาบัต-ซิน นักชีววิทยาด้านโมเลกุล คลินิกลดความเครียดแห่งศูนย์แพทย์แห่งมหาวิทยาลัยแมซซาชูเสต สหรัฐอเมริกา และพัฒนามาเป็นหลักสูตรชื่อ เอ็มบีเอสอาร์ เพื่อนำธรรมะ คือ สติไปช่วยลดความเครียด ความเจ็บป่วยทางใจ และความทุกข์ให้แก่คนอเมริกัน โดยเอ็มบีเอสอาร์เป็นวิถีปฏิบัติที่ฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันและเสริมสร้างความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจ

นายกาบอร์ กล่าวต่อไปว่า หลักสูตรเอ็มบีเอสอาร์ ใช้เวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2.5 ชั่วโมง  หลังจากเรียน 6 สัปดาห์ ผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การปฏิบัติกรรมฐาน (ยืน เดิน นั่ง นอน)  และการฝึกโยคะ สลับกับการบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวัน การผ่อนคลายความเครียด และวิธีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น นอกจากนั้นก็จะมีการฝึกสติในทุกกิจกรรมที่ทำ เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้ คือ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตไปตามปกติอย่างมีสติและรู้เท่าทันกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเพื่อรับมือกับปัญหาต่าง ๆ และผ่อนคลายความเครียดที่เกิดในจิตใจได้ ประโยชน์ทางจิตวิทยาจากการฝึกสติปัฏฐาน คือ สติปัฏฐานส่งผลด้านดีต่อสุขภาพจิต ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดความดันเลือด สำหรับสติในวิถีร่วมสมัยนั้น จะเน้นการรู้ที่อยู่กับปัจจุบัน เป็นแนวคำสอนสายเถรวาทในต้นศตวรรษที่ 18 

“เนื้อหาส่วนใหญ่ปรับมาจาก “สติปัฏฐานสูตร” ส่วนสติในรูปแบบวิถีเดิมจะอิงกับอานาปนสติ และสติปัฏฐานสี่ อย่างไรก็ตาม สติทั้งสองแบบมีจุดมุ่งหมายเพื่อระงับทุกข์ของผู้คนในโลกนี้  โดยมีการนำสติไปใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสติร่วมสมัย หรือ Contemporary mindfulness เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่หลักสูตรนี้ถูกนำไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์มากมาย เช่น เพื่อดูแลสุขภาพ การศึกษา การกีฬา ยุติธรรม และความเป็นผู้นำ เป็นต้น ในหลายหน่วยงานและองค์กร เช่น มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด  World Economic Forum in Davos ทางการด้านเมือง UK Parliament, Mindful Nation Report ทางทหาร เป็นต้น และในปี 2014 นิตยสาร ก็ได้นำเรื่องนี้ไปขึ้นปกวารสาร โดยใช้คำว่า ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสติ”ประธานสมาคมสติฯ กล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 242