อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

จัดใหญ่วันสหกิจศึกษาไทย-สหกิจศึกษาโลก

 สกอ.ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "Thailand 4.0 : ความท้าทายสหกิจศึกษา" วันที่ 6 มิ.ย.นี้ ที่ ร.ร.ดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่  ขณะที่ นายกสมาคมฯ เผยจะมีการประชุมสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 ควบคู่ไปด้วย จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.42 น.

วันนี้( 15พ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ปี 2560  โดย รศ.ดร.บัณฑิต กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน จะจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ปี2560 ภายใต้หัวข้อ "Thailand 4.0 : ความท้าทายสหกิจศึกษา" ในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ ที่ ร.ร.ดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่  ทั้งนี้ การจัดงานสหกิจศึกษาไทยมีอย่างต่อเนื่อง  เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา โดยปีนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ จะบรรยายพิเศษเรื่อง "Thailand 4.0 : ความท้าทายสหกิจศึกษา"  การแสดงนิทรรศการผลงานดีเด่นของสหกิจศึกษาระดับชาติ รวมทั้งการมอบรางวัลสหกิจศึกษาระดับโลกให้แก่สถาบันอุดมศึกษา องค์กร และบุคลากรดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสหกิจ และการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีและผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล  ผู้สนใจร่วมงานสหกิจศึกษา สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์https://coopday.payap.ac.th/regis  

ด้าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย กล่าวว่า วันที่ 5-8 มิ.ย.นี้ จะมีการประชุมสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 ควบคู่กับการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย เพื่อขยายความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาไทยไปสู่นานาชาติ โดยผู้ร่วมประชุมสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://tace.sut.ac.th โดยชำระค่าลงทะเบียนคนละ 200 เหรียญสหรัฐ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 89