อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

วธ.จัดแสดงร้อยใจดนตรีไทยน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

กระทรวงวัฒนธรรม ระดมนักดนตรีทั่วประเทศน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน จัดแสดงดนตรียิ่งใหญ่ให้ชมฟรี 28พ.ค.นี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.34 น.

วันนี้(19พ.ค.)  ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวโครงการจัดแสดงดนตรี “ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” โดยมี ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ ฐานะประธานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะอัญมณีนักดนตรีไทย เครื่องดนตรี 9 ชิ้น นำโดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (ขลุ่ย) อ.วรยศ สุขวายชล (ซอด้วง) อ.ทวีศักดิ์ อัครวงษ์ (ระนาดเอก) และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และข้าราชการ ร่วมงาน

โดยนายวีระ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "องค์อัครศิลปิน” พระองค์ผู้เป็นยอดแห่งศิลปิน เป็นองค์บรมราชูปถัมภกเหล่าศิลปินทุกสาขาอาชีพจนเป็นที่ประจักษ์มาตลอด พระองค์ทรงมีพระเนตรที่ยาวไกลเกี่ยวกับดนตรีไทยโดยเฉพาะ ทรงโปรดให้กรมศิลปากรบันทึกโน้ตเพลงไทย เป็นโน้ตสากลไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้เพลงเก่า ๆ หลายเพลงยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ทรงส่งเสริมการดนตรีในทุกรูปแบบ ดังนั้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทางวธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)จึงได้ร่วมกับสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) และศิลปากรสมาคม จัดการแสดงดนตรี “ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” โดยเปิดโอกาสให้เหล่านักดนตรีไทย ทั้งระดับอาชีพ ครูดนตรี เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมการแสดง ในวันที่ 28พ.ค.2560 เวลา 14.00น.ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ด้านม.ร.ว.จักรรถ  กล่าวว่า การแสดงในครั้งนี้ จะมีการแสดงดนตรีไทยอย่างเต็มรูปแบบ ที่เรียกว่า “วงมหาดุริยางค์ไทย” เป็นการแสดงศิลปะความงดงามของเพลงและเครื่องดนตรีไทยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของดนตรีอย่างแท้จริง ทำให้เกิดสุนทรียะ ความประทับใจและซาบซึ้งใจ การแสดงในรูปแบบ “วงมหาดุริยางค์ไทย” เป็นการแสดงดนตรีบริสุทธิ์เป็นตัวของตัวเอง สามารถตรึงผู้ชม ผู้ฟัง ให้มีสมาธิฟังเพลงได้รับ “สุนทรียรส” จากเพลงไทย เช่นเดียวกับการแสดงดนตรีซิมโฟนีหรือคอนแชร์โต้ของยุโรป ประกอบด้วยการแสดง 7รายการ ได้แก่ 1.การขับร้องถวายอาลัยองค์อัครศิลปินด้วยทำนองหุ่นกระบอกประกอบการเดี่ยวซออู้ ประพันธ์เนื้อร้องและอ่านบทร้อยกรองโดย ครูเนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ เดี่ยวซออู้โดย ครูจีรพล เพชรสม ขับร้องโดย ครูสมชาย ทับพร  2.การบรรเลงมโหรีวงใหญ่พิเศษ เพลงโหมโรงมหาราช โดยครูดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 189 คน  3.การบรรเลงวงปี่พาทย์มอญ “พระมหากรุณาธิคุณต่อดนตรีไทย” ประพันธ์เนื้อร้องโดย ครูเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ บรรเลงโดย หัวหน้าวงดนตรีไทยพื้นบ้านทั่วประเทศ 69 คน  4.การบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็ง เพลงแขกมอญบางช้าง บรรเลงโดย นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเษก ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ปี 2559 
รายการที่ 5การบรรเลงวงดนตรีพิเศษ บรรเลงโดย นักเรียนโรงเรียนบ้านจันทึง จากจังหวัดชุมพร โรงเรียนที่สอนนักเรียนทั้งโรงเรียนให้เล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย1 อย่าง  6.การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพลงพญาโศก บรรเลงโดย นักดนตรีผู้มีชื่อเสียง และ 7.การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยเพลงไทยดำเนินดอย โดยนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนวิชาเอกดนตรีไทยทั่วประเทศ 289คน โโยผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงได้ฟรี สำรองที่นั่งได้ที่โทร. 0-2247-0028 ต่อ4121 หรือ 4117

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 175