อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

มูลนิธิสมานฯเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา

มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ 6สาขา ประจำปี 2560 เตรียมเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 27 มิ.ย.นี้ จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 15.29 น.

วันนี้ (19 มิ.ย.ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประธานกรรมการมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ เปิดเผยถึงการสรรหาผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ว่า ขณะนี้ได้สรรหาผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านการศึกษา 6 สาขา แล้ว ดังนี้ 1.สาขาพระสงฆ์ พระครูจารุปริยัติการ เจ้าอาวาสวัดหนองขุ่น อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 2.สาขาผู้บริหารการศึกษา นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ผอ.รร.บ้านห้วยฟองอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 3.สาขาครูภาษาไทย นางขวัญหทัย ภักษา ครูชำนาญการพิเศษ รร.ราชประชานุเคราะห์ 47 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 4.สาขาครูสังคมศึกษา นางสมสกุล สินพูลผล ครูชำนาญการพิเศษ รร.วัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 5.สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา นางนิทรา ช่อสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ รร.อนุบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี และ 6.สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายสุชล สุขเกษม เกษตรกร และ ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านสารภี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 6 คน จะเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 27 มิ.ย.เวลา 15.30 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13