อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ศมส.รุกสร้างชื่อดันวิจัยวิถีชีวิตคนไม่ขึ้นหิ้ง

"พีรพน" เปิดบ้านศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เร่งแก้ปัญหาประชาชนไม่รู้จัก พร้อมปรับงานเน้นสร้างชื่อต่อยอดงานวิจัยวิถีชีวิตคนไม่ขึ้นหิ้งใช้งานได้จริง เชื่อมยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างองค์ความรู้พัฒนาชุมชน-สังคม-ประเทศชาติ จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 16.44 น.

วันนี้(19 มิ.ย.) ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)  นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(ศมส.)  กล่าวภายหลังแถลงข่าวงาน "เปิดบ้าน ศมส.”ว่า ที่ผ่านมายอมรับว่าประชาชนรู้จักศมส.น้อยมาก ดังนั้น เมื่อตนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานจะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงาน ศมส. ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มากยิ่งขึ้น  สามารถให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงได้จริง ทั้งการบริการภายในตั้งแต่ห้องสมุดที่มีหนังสือเฉพาะทางด้านมานุษยวิทยา และด้านสังคมมากกว่า 120,000 เล่ม รวมทั้งสามารถสืบค้นผ่านเว็บไซต์ www.sac.or.th ที่สำคัญได้เน้นภารกิจ  4 ด้าน ได้แก่  1. สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและการพัฒนาข้อมูล 3. บริหารข้อมูลสารสนเทศ และ4. เป็นแหล่งค้นคว้าและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
 
นายพีรพน กล่าวต่อไปว่า  ส่วนแผนงานระยะยาว ศมส.ได้ร่างยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีเสร็จแล้ว ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี2561-2565 จะเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลซึ่งปัจจุบันมีฐานข้อมูลอยู่ 21 ฐาน อาทิ ชาติพันธุ์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประเพณีท้องถิ่น และข้อมูลเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้ เป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของชุมชนได้ รวมทั้งยกระดับการศึกษาวิจัยด้านมานุษยวิทยาของประเทศสู่สาธารณะ  โดยตั้งเป้าหมายที่สร้างองค์ความรู้ที่ศมส.ได้ศึกษาสำหรับใช้ต่อยอดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งประเพณี วิถีชีวิตในอนาคต นอกจากนี้จากการศึกษาผู้ใช้บริการงานวิจัยศมส.พบว่า เป็นนักวิชาการร้อยละ 70 จากนี้ไปจะปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้ากลุ่มเดิม แต่ต้องขยายกลุ่มให้หลากหลายมากขึ้นด้วย
 
“การทำงานภายใน 6 เดือนแรก  ศมส.จะไม่ทำงานขึ้นหิ้งอีกต่อไป ต้องทำให้คนทั่วไปรู้ว่า เรามีตัวตน มีการเผยแพร่งานวิจัยมากมายที่ใกล้ตัวคนและสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับชีวิต การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ความรุนแรง ความขัดแย้ง เรื่องเพศ งานชาติพันธุ์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งจะต้องให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ โดยล่าสุดศมส. ได้ทำงานวิจัยเรื่องเพศ ในเรื่องการแชท หาคู่ผ่านแอพพลิเคชั่น ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตเรื่องเพศที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและสังคมสมัยใหม่ เป็นต้น โดยจะเน้นสะท้อนมุมมองในเชิงวิชาการให้ประชาชนได้เห็นสภาพปัญหาของคนในสังคม เพื่อให้สังคมได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องใกล้ตัวมากที่สุด”ผอ.ศมส.กล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9