อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

รัฐบาลเตรียมกราบบังคมทูลยกฉัตรพระเมรุมาศกลางต.ค.นี้

ขณะที่กรมอู่ทหารเรือจัดทำเชือกซ้อมฉุกชักราชรถเสร็จแล้ว พร้อมส่งให้กรมสรรพาวุธฝึกซ้อมกำลังพล ด้านศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร นำชาวเขา 4 เผ่าร้อยดวงใจฝึกทำดอกไม้จันทน์ถ่ายทอดสู่กลุ่มชาติพันธุ์ 54 กลุ่มถวายในหลวงร.9 จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.

วันนี้(19 มิ.ย.)ที่อาคารขยายแบบ โรงงานต่อเรือเหล็ก กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ   พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดทำเชือกฉุดชักราชรถสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพล.ร.ท.มิ่ง อิ่มวิทยา เจ้ากรมอู่ทหารเรือให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ ประกอบด้วย เชือกสำรอง ที่ในการซักซ้อมกำลังพล และชุดจริงในงานพระราชพิธีที่จัดทำขึ้นใหม่สำหรับราชรถ 6 องค์ และเกรินบันไดนาค โดยพล.อ.ธนะศักดิ์  กล่าวว่า ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกำลังพล ซึ่งขณะนี้การจัดทำเชือกซ้อมเสร็จแล้วและจะส่งให้กรมสรรพาวุธทหารบกภายในสัปดาห์นี้  ส่วนเชือกจริงอยู่ระหว่างการจัดทำเชือกสำหรับพระมหาพิชัยราชรถ โดยจะใช้เชือกมะนิลาแทนเชือกเปอร์ล่อน เนื่องจากองค์ราชรถมีขนาดใหญ่และหนักถึง 14 ตัน พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้กรมอู่ทหารเรือตรวจสอบการจัดทำห่วงคล้องเชือกและข้อต่อสำหรับรองรับเชือกฉุกชักราชรถ ซึ่งต้องมีความแข็งแรงสามารถรองรับการฉุกชักได้อย่างดี  จากนั้นรัฐบาลจะทำหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธียกนพปฎลมหาเศวตฉัตรพระเมรุมาศ ในช่วงเดือนกลางเดือนต.ค. หรือตามพระราชอัธยาศัย  

"ล่าสุดได้รับรายงานจากกรมศิลปากรว่า การก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบต่างๆ คืบหน้าไปมาก   ล่าสุดได้จัดทำโครงสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบเสร็จทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างการประดับตกแต่งด้านสถาปัตยกรรมทั้งอาคารพระเมรุมาศ พระที่นั่งทรงธรรม และอาคารประกอบอื่นๆ  ส่วนงานศิลปกรรมและประณีตศิลป์ก็คืบหน้าไปตามลำดับ  เช่น  การเขียนฉากบังเพลิงคืบหน้ากว่า 65 %  งานปั้นประติมากรรมหลายอย่างแล้วเสร็จและดำเนินการลงสีแล้ว  อีกทั้งยังได้รับรายงานว่าการปั้นช้าง 10 ตระกูล และสระอโนดาตเสร็จแล้วบางส่วน โดยตนจะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างยังพื้นที่ท้องสนามหลวงในวันที่ 21 มิ.ย.นี้" รองนายกรัฐมนตรี กล่าว   

วันเดียวกัน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) (องค์การมหาชน) ได้นำวิทยากร จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษากำแพงเพชร มาอบรมให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์แก่กลุ่มชาติพันธุ์ ตามโครงการ 1 ดอกไม้จันทน์ ร้อยดวงใจ ถวายพ่อ  โดยนายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวว่า  ศมส. ได้นำตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ชนเผ่าปกาเกาะญอ ลาหู่ เมี่ยน และม้ง  มาฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ 2 รูปแบบ ได้แก่ พุทธรักษา และดอกดารารัตน์ โดย ศมส. จะร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  จัดวิทยากร ไปให้ความรู้กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ในประเทศไทย รวม54 กลุ่ม เพื่อให้ผู้นำ และตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ นำความรู้กลับไปถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชน ได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เป็นของตนเอง ซึ่งแสดงถึงการร้อยดวงใจ ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และ กลุ่มชาติพันธุ์ทุกหมู่เหล่า ใช้สำหรับส่งเสด็จ ในหลวง รัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 26 ต.ค. นี้ ด้วย

นายรุ่งธรรม ธรรมปิยนันท์ ศรีวรรธนศิลป์ ครูเชี่ยวชาญ ศูนย์บริรักษ์ไทย แผนกคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวว่า ทางวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นหน่วยงานถ่ายทอด องค์ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้กับหน่วยงานที่สนใจ อีกทั้ง ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการจัดทำช่อดอกไม้จันทน์ ชื่อ ทิพย์เทวมาลา ซึ่งนำไม้โมก มาใช้เป็นวัสดุหลัก โดยใน 1 ช่อ มีความสูง 39 ซม. ประกอบด้วย ดอกราชาวดี ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ รวม9 ดอก ดอกแก้ว สื่อความหมายถึงของสูงค่า รวม9 ดอก ดอกกุหลาบ นวมินทร์ สื่อถึงความรักที่มีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 รวม9 ดอก แบ่งเป็น ดอกตูม 19 กลีบ ดอกแย้ม 29 กลีบ และ ดอกบาน 39 กลีบ โดยทางวิทยาลัยจะจัดทำรวมทั้งสิ้น 999 ช่อ สำหรับให้บุคคลที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ภายในพื้นที่พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 26 ต.ค. นี้ 

นางณัฐกาญจน์ รุ่งวรรธนะ ชาวเขาเผ่าเมี่ยน สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพชาวเขา จ.กำแพงเพชร กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจ ที่ได้รับโอกาสจากทาง ศมส.ให้เข้ามาอบรมการทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี ส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9  เป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งตนและคนในหมู่บ้านทุกคนต่างก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ทั้งนี้ตนได้ มีการรวมกลุ่มชาวเมี่ยนที่อยู่ในพื้นที่ อ.คลองลาน และ อ.เมือง จ. กำแพงเพชร ทั้งหมด 4 ชนเผ่า มาฝึกทำดอกไม้จันทน์ 2 แบบ คือ ดอกพุทธรักษา และดอกแก้ว จากนั้น ตนและเพื่อนๆ จะนำไปสอนให้คนในหมู่บ้านมาฝึกช่วยกันทำเพื่อใช้ในงานพระราชพิธี เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายแด่พระองค์เป็นครั้งสุดท้าย 

ส่วนที่โรงละครแห่งชาติ นายเอนก อาจมังกร สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กล่าวว่า สำนักการสังคีต    ได้จัดการแสดงเพื่อบันทึกกระบวนท่ารำการแสดงโขน ซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดงมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีฯ  โดยมีครูอาวุโส สำนักการสังคีต ผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวนกว่า 100 คน เป็นผู้แสดงเพื่อบันทึกกระบวนท่ารำ ท่าเต้น กระบวนท่ารบหมู่ รวมทั้งกระบวนท่ารำที่งดงามของตัวละครเอก ตัวประกอบ ทุกท่าจะใช้ในการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นการแสดงที่สำคัญที่สุดและจำนวนผู้แสดงมากที่สุด มีกระบวนทัพใหญ่ ซึ่งจะแสดงหน้าพระเมรุมาศ หรือที่เรียกว่า โขนหน้าไฟ รวมถึงเป็นหนึ่งในชุดการแสดงโขนเวทีที่ 1 บริเวณสนามหลวงด้านทิศเหนือ โดยจะบันทึกกระบวนท่ารำเป็นแผ่นซีดีเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่งทั่วประเทศใช้เป็นต้นแบบฝึกซ้อมเพื่อให้การแสดงมีความพร้อมเพรียงและสวยงามตามจารีตประเพณี โดยคาดว่าจะแจกจ่ายแผ่นซีดีให้กับสถานศึกษาภายในสิ้นเดือนมิ.ย.นี้ ก่อนจะทำการฝึกซ้อมใหญ่ร่วมกันกลางเดือนต.ค.ก่อนงานพระราชพิธี

นางรักชนก โคจรานนท์ ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กล่าวว่า  หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทุบกำแพง บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งตรงกับทางเข้าโรงราชรถไปแล้วนั้น ล่าสุด ก็ได้ทำการเลาะอิฐทางเท้าบริเวณด้านหน้าที่ตรงกับประตูโรงราชรถ  เพื่อปรับพื้นที่เตรียมการทำประตูรั้วเปิด และปิด จำนวน 2 บาน  รวมทั้งจะมีการปรับพื้นดินเพื่อทำถนนสำหรับอัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถและราชยาน มาฝึกซ้อมฉุดชัก โดยกำหนดแล้วเสร็จสิ้นเดือน ก.ย.นี้ 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 11