อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เด็กรร.เตรียมอุดมฯห่วงไม่เท่าเทียมใช้เกรดเข้ามหา'ลัย

ประธาน ทปอ. ย้ำระบบทีแคส ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ลดค่าใช้จ่ายในการวิ่งรอก เด็กทุกคนมี 1 สิทธิ์เข้าเรียน และเรียนม.6จนจบอย่างมีความสุข ขณะที่เด็กรร.เตรียมอุดมฯห่วงใช้เกรดเข้ามหา'ลัยทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน เพราะคุณภาพรร.ต่างกัน “สุชัชวีร์”รับนำหารือในคณะทำงานทีแคส จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 17.32 น.

 วันนี้( 19 มิ.ย.) ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)ได้จัดชี้แจงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 Thai university Central Admission System (TCAS )หรือ ทีแคส พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบดังกล่าว  ว่า  ระบบทีแคส จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  ลดค่าใช้จ่ายในการวิ่งรอกสมัครสอบหลายที่ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้นักเรียนที่มีฐานะดีมีโอกาสมากกว่า โดยระบบทีแคสนักเรียนทุกคนจะมีเพียง 1 สิทธิอย่างเท่าเทียม เมื่อมีสิทธิเข้าศึกษาต่อจะต้องยืนยันสิทธิและจะถูกตัดรายชื่ออกจากระบบทันที  รวมทั้งระบบทีแคสจะทำให้เด็กได้เรียนในชั้นม. 6จนจบการศึกษา และมีความสุขในการเรียนด้วย  ส่วนประเด็นที่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เป็นห่วงเรื่องของการนำผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลาย หรือจีพีเอเอ็กซ์ มาใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากโรงเรียนทั่วประเทศยังมีคุณภาพแตกต่างกัน ดังนั้นจีพีเอเอ็กซ์ระหว่างโรงเรียนไม่น่าจะเท่าเทียมกันนั้น  ขอชี้แจงว่าโรงเรียนทุกโรงจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลการเรียนของเด็ก และผลการเรียนก็จะเป็นส่วนหนึ่งทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นส่วนเรื่องค่าน้ำหนักของจีพีเอเอ๊กซ์ ที่นำมาใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง และยังมีองค์ประกอบอื่น ๆที่ใช้ในการคัดเลือกด้วย เช่น แฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น  
 
“ในการประชุมทปอ. ในวันที่ 25  มิ.ย.นี้ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา ผมจะนำผลการรับฟังการชี้แจงและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบทีแคส ซึ่งทปอ. ได้เดินสายไปชี้แจงมาแล้ว 2 ครั้ง ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งที่รร.เตรียมอุดมฯ รายงานต่อ  ทปอ. ด้วย   ส่วนประเด็นที่เด็กรร.เตรียมอุดมฯ เป็นห่วงเกี่ยวกับการนำจีพีเอเอ๊กซ์มาใช้ในการคัดเลือกทำให้เกิดความไม่เทียมกันนั้น เรื่องนี้จะต้องนำไปหารือกับ คณะทำงานดำเนินการคัดเลือกระบบทีแคส ต่อไป“  ประธาน ทปอ. กล่าว
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 65