อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ดัน"ศรีเทพ"ขึ้นบัญชีเบื้องต้นมรดกโลก

กรมศิลปากร เตรียมดัน "ศรีเทพ" ขึ้นบัญชีเบื้องต้นมรดกโลก ชี้เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นพัฒนาการของชุมชน การปกครอง วัฒนธรรม จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.44 น.

วันนี้(17 ก.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  เปิดเผยภายหลังงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล “เส้นทางสู่มรดกโลกของเมืองโบราณศรีเทพ” ว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้มีการพิจารณาเห็นว่าเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์  เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของชุมชน มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความเชื่อ การเมืองการปกครองและศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายราว 1,700 ปีก่อน ต่อเนื่องจนถึงยุคประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมทวารวดี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-16 และวัฒนธรรมขอมโบราณ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งมีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล ด้านวัฒนธรรมของแหล่งมรดกโลก ตรงกับหลักเกณฑ์ที่ 2 การแสดงออกถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในพื้นที่วัฒนธรรมใดๆ ของโลก ในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยี    ศิลปะสถาปัตยกรรม การออกแบบผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์นายวีระ กล่าวต่อไปว่า กรมศิลปากรจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี สถาปัตยกรรม และ สภาวัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วม ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรวบรวมองค์ความรู้ในการสนับสนุนการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองศรีเทพเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นและผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรจะมีการประมวลผล และศึกษาข้อมูลวิชาการและประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดีเพิ่มเติม  โดยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และมีการขุดค้นเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น ก่อนเสนอมรดกโลกต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 11