อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

"หมอธี" สั่งสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ 100%

รมว.ศึกษาธิการ สั่งสถานศึกษา ปลอดเหล้าบุหรี่แบบ 100 % ชี้ ผู้บริหารและครูต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียน แนะเห็นครูหรือผู้บริหารสูบบุหรี่-ดื่มเหล้าในรร.แจ้งศธ.ทันที พุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.48 น.

 วันนี้ (19 ก.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็วๆนี้  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ ศธ.สร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชนและสังคมถึงนโยบายต่างๆที่จัดทำขึ้น เช่น โครงการสถาบันคุรุพัฒนา การจัดอบรมครู หรือ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน (Education to Employment : Vocational Boot Camp) เป็นต้น เพื่อต้องการสื่อสารให้แก่ประชาชนได้เข้าใจว่าสิ่งที่ดำเนินการต่างๆ ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหน  ตนจึงสั่งให้ทุกองค์กรหลักกลับไปสร้างความรับรู้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม นอกจากนี้นายกฯยังอยากให้ศธ.ได้จัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นมากขึ้น โดยอยากให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองว่าชุมชนที่ตนเองอยู่นั้นมีเรื่องใดที่น่าสนใจบ้าง ไม่ใช่รับรู้แต่วัฒนธรรมของต่างประเทศเพียงอย่างเดียว  รวมทั้งนายกฯอยากให้เด็กได้สื่อสารสิ่งเหล่านี้ออกมาในรูปแบบการตลาด เพื่อจะได้สร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นและเพิ่มการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษไว้ เพื่อแนะนำให้ชาวต่างชาติได้รับทราบถึงของดีในพื้นที่ตนเองด้วย

              
  รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนได้สั่งเป็นมาตรการให้สถานศึกษาทุกแห่งปลอดเหล้าและบุหรี่แบบ 100% โดยผู้บริหารและครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าในสถานศึกษาให้เด็กเห็นอย่างเด็ดขาด หากทำก็ถือว่าผิดกฎหมายที่ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอยู่แล้ว ดังนั้นหากนักเรียนเห็นครูหรือผู้บริหารสูบบุหรี่และดื่มเหล้าในโรงเรียนให้แจ้งข้อมูลมาที่เขตพื้นที่หรือส่วนกลางได้ทันที ทั้งนี้เรื่องปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาและเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ได้มอบให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ไปดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะทั้งสองประเด็นนี้จะเป็นตัวชี้วัดให้แก่ ศธจ.และศธภ.ด้วย
 
ด้าน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษก ศธ. กล่าวว่า ในการประชุมองค์กรหลัก นพ.ธีระเกียรติ ได้แจ้งให้สถานศึกษาทุกสังกัดขอความร่วมมือให้นักเรียนนักศึกษางดใช้โทรศัพท์ระหว่างการเรียนการสอน เนื่องจากอยากให้เด็กมีสมาธิในสิ่งที่ครูสอนหน้าชั้นเรียนและได้ฝึกวิธีการจดและจำ เพื่อให้คิดวิเคราะห์เป็นมากขึ้น เพราะนายกฯมีความห่วงใยในเรื่องการใช้โทรศัทพ์มือถือของนักเรียน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21