อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

มส.รับรองตั้ง "พระราชปริยัติสุนทร" เป็น จจ.ฉะเชิงเทรา

“สังฆราช” ประธานมหาเถรฯ รับรองมติตั้ง พระราชปริยัติสุนทร ขึ้นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ขณะที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ แจงคุณสมบัติครบถ้วน ยึดระเบียบมส. ยันไม่มีวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง ขณะที่พระพรหมเมธี เผยมส.อยากเจอ “พงศ์พร” หลังลาประชุมติดต่อ 2 ครั้ง  ย้ำนายกฯ ส่งมาสนองงานคณะสงฆ์ จันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.49 น.

วันนี้( 31 ก.ค.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 18/2560 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ทรงเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ลาประชุมเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากติดราชการด่วน โดยในการประชุมครั้งนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการมส. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้รายงานที่ประชุมถึงการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราว่า เป็นไปตามระเบียบมส.ทุกประการ โดยที่ประชุมมส.ได้มีมติรับรองมติการแต่งตั้ง พระราชปริยัติสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด(จจ.)ฉะเชิงเทราต่อไป


 
จากนั้นพระพรหมเมธี (จำนง ธฺมมจารี) โฆษกมส. พร้อมด้วยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษกพศ. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ร่วมแถลงข่าวถึงขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยพระพรหมเมธี กล่าวว่า ในระหว่างการประชุมมส.สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้กราบทูลสมเด็จพระสังฆราช และกรรมการมส. ถึงขั้นตอนการแต่งตั้ง พระราชปริยัติสุนทร ว่ายึดตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบมส. ในการตั้งเจ้าคณะจังหวัด โดยมีระเบียบระบุไว้ว่า 1.เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด ไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ2.เป็นเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ3.เป็นพระราชาคณะสามัญ คณาจารย์โทหรือจบ ป.ธ.6 อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่สำคัญเจ้าคณะปกครองยังได้ดูจากผลงานการทำงาน โดยเฉพาะด้านการศึกษาบาลีที่มีผลงานเป็นที่โดดเด่นยอมรับในแวดวงการศึกษาคณะสงฆ์ ที่ประชุมจึงได้รับรองมติแต่งตั้งให้ พระราชปริยัติสุนทร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ ยังยืนยันด้วยว่า ไม่มีการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง และไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด การดำเนินการยึดตามระเบียบและคุณสมบัติ
 
พระพรหมเมธี กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่พระราชปริยัติสุนทร เคยต้องอธิกรณ์นั้น เรื่องดังกล่าวได้จบลงตั้งแต่ปี 2557 แล้ว โดยผลสอบอธิกรณ์ว่าด้วยการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ พบว่า มีความผิดไม่ร้ายแรงได้ถูกตำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ทางเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้น จึงได้เสนอต่อมส. ให้คืนตำแหน่งแก่พระที่ถูกสอบอธิกรณ์ทั้งหมด ส่งผลให้พระราชปริยัติสุนทร พ้นอธิกรณ์ในการประชุมมส.เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2557 สำหรับกรณีการคัดค้านมติมหาเถรสมาคมที่แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราว่า สมเด็จพระสังฆราชไม่ได้ทรงเข้าประชุม และเป็นการแต่งตั้งแบบข้ามขั้นตอนนั้น ขอชี้แจงว่า การประชุมหากสมเด็จพระสังฆราช มีพระกรณียกิจอื่นที่จำเป็นและสำคัญไม่สามารถเข้าประชุมมส.  ที่ประชุมก็จะเสนอให้สมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสตามลำดับปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมส. ดังนั้น การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ถือว่า ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบมส.ทุกประการ จึงอยากให้สังคมได้เข้าใจการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ด้วย
 
 ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีมส.มีความไม่พอใจการทำงานของพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ.สถานการณ์ขณะนี้เป็นเช่นไร พระพรหมเมธี กล่าวว่า ที่ประชุมมส.ได้ปรารภถึงผอ.พศ.ว่า ไม่ได้เจอกัน เพราะติดภารกิจอื่นไม่ได้เข้าประชุม จึงอยากที่จะมีการพูดคุย เพื่อสร้างความเข้าใจต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพราะถือว่า เป็นบุคคลที่นายกรัฐมนตรี ส่งมาสนองงานคณะสงฆ์ จึงอยากคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะชนไปในทิศทางเดียวกันด้วย  ที่สำคัญยังฝากนายกนก แสนประเสริฐ รองผอ.พศ. นายประดับ และนายบุญเชิด ให้บอกพ.ต.ท.พงศ์พร ถ้ามีเวลาให้มาหารือกับมส.อีกด้วย.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    57%
  • ไม่เห็นด้วย
    43%

บอกต่อ : 5.36K